Samsung Members Day
May Day May Deal
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก Samsung Members

เงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ แคมเปญ Samsung Members Day, MAYDAY MAYDEAL

1. ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่  7 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์บริการซัมซุงทุกสาขา ตรวจสอบศูนย์บริการซัมซุง ได้ที่ https://www.samsung.com/th/support/service-center/ รวมทั้งการไปซ่อมสินค้าที่บ้านในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าซัมซุงที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Samsung Members หรือเวปไซด์ Samsung Members (https://www.samsung.com/th/members/) แล้วเท่านั้น

3. ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษได้โดยไม่จำกัดจำนวนของสินค้า รายละเอียดดังนี้

3.1 ฟรีค่าบริการตรวจเช็คเบื้องต้น  มูลค่า 200 บาท สำหรับสินค้าของซัมซุง  เมื่อนำอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) มาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการซัมซุงทุกสาขา หรือการไปซ่อมที่บ้าน สำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง แม้ลูกค้าไม่ประสงค์ซ่อมสินค้า ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงการแกะและประกอบเครื่อง

3.2 กรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะซ่อมแซมสินค้าและแสดงความประสงค์จะซื้อสินค้าซัมซุงเครื่องใหม่ รับส่วนลดพิเศษโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1   สำหรับศูนย์บริการซัมซุงที่มีจุดบริการขายสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) ของ Samsung มีรายละเอียดดังนี้

(1) ส่วนลดสำหรับสินค้าซัมซุงประเภทสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) และอุปกรณ์เสริมของ Samsung

-         ลูกค้าจะได้รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 5% จากราคาเต็มของสินค้าที่วางจำหน่าย ณ จุดบริการขายของศูนย์บริการซัมซุง สำหรับการใช้ซื้อสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) และอุปกรณ์เสริมของ Samsung ที่ร่วมรายการ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ณ จุดบริการขายนั้น ๆ โดยส่วนลดดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายการสินค้าและแต่ละสาขา โดยส่วนลดจะคำนวณจากราคาเต็มของสินค้าเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบส่วนลดของสินค้าแต่ละรายการได้ที่จุดบริการขาย ณ ศูนย์บริการซัมซุงนั้น ๆ  

-         สิทธิส่วนลดจำกัดสำหรับ 1 อุปกรณ์ที่ชำรุด ต่อการใช้ส่วนลดซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น และจะต้องใช้สิทธิรับส่วนลดภายในวันที่ได้รับส่วนลดจากบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอส่วนลดให้ใหม่ หรือชดเชยใดๆ กรณีที่ท่านไม่ใช้สิทธิดังกล่าวทันทีที่บริษัทฯ นำเสนอ

(2) ส่วนลดสำหรับสินค้าซัมซุงประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

-     ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลด เพื่อรับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 53% จากราคาเต็มของสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ https://shop.samsung.com/th เพื่อซื้อสินค้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Samsung บนเว็บไซต์ดังกล่าว โดยรหัสส่วนลดจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อสินค้าเครื่องใหม่รวมทั้งสามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าหมวดอุปกรณ์เสริมที่ร่วมรายการเพิ่มเติมในคำสั่งซื้อเดียวกันได้ ทั้งนี้ ส่วนลดจะคำนวณจากราคาเต็มของสินค้าเท่านั้น และส่วนลดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละหมวดและรายการสินค้า

-     ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนเชคเอาท์ โดยส่วนลดจะปรากฎอัตโนมัติในหน้าตระกร้าของคุณ โปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนชำระค่าสินค้า  หลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้วจะ ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้

-  รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถใช้ 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น

-      รหัสส่วนลดจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกรหัสส่วนลดให้ใหม่ หรือชดเชยใดๆ ให้แก่ท่าน

3.2.2       สำหรับศูนย์บริการซัมซุงที่ไม่มีจุดบริการขายสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) ของ Samsung  และกรณีการซ่อมที่บ้าน

-     ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลด เพื่อรับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 30% จากราคาเต็มของสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ https://shop.samsung.com/th เพื่อซื้อสินค้าในหมวดสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) บนเว็บไซต์ดังกล่าว และส่วนลดมูลค่าสูงสุด 53% จากราคาเต็มของสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ https://shop.samsung.com/th เพื่อซื้อสินค้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า บนเว็บไซต์ดังกล่าว โดยรหัสส่วนลดจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อสินค้าเครื่องใหม่รวมทั้งสามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าหมวดอุปกรณ์เสริมที่ร่วมรายการเพิ่มเติมในคำสั่งซื้อเดียวกันได้ ทั้งนี้ ส่วนลดจะคำนวณจากราคาเต็มของสินค้าเท่านั้น และส่วนลดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละหมวดและรายการสินค้า

-     ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนเชคเอาท์ โดยส่วนลดจะปรากฎอัตโนมัติในหน้าตระกร้าของคุณ โปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนชำระค่าสินค้า  หลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้วจะ ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้

-  รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถใช้ 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น

-      รหัสส่วนลดจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกรหัสส่วนลดให้ใหม่ หรือชดเชยใดๆ ให้แก่ท่าน

4. บริการตรวจเช็กเครื่องฟรีตามข้อ 3.1 จะไม่ครอบคลุมค่าเดินทางสำหรับการไปซ่อมสินค้าที่บ้าน ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าเดินทางตามอัตราที่กำหนด ดังนี้

-  พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี อัตราค่าเดินทางเหมาจ่าย 300 บาท

-  พื้นที่อื่น ๆ จะคิดอัตราค่าเดินทางจากที่ตั้งของศูนย์บริการซัมซุง หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ใกล้ที่อยู่ของลูกค้าที่สุด ดังนี้

o  ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร อัตราค่าเดินทางเหมาจ่าย 250 บาท

o  ระยะทางตั้งแต่ 31 – 50 กิโลเมตร อัตราค่าเดินทางเหมาจ่าย 400  บาท และ

o  ระยะทางมากกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราค่าเดินทางกิโลเมตรละ 4 บาท โดยคิดคำนวณเพิ่มตั้งแต่ระยะทางที่มากกว่า 50 กิโลเมตรเป็นต้นไป

5. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) และเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และเป็นเครื่องที่หมดระยะเวลารับประกันแล้ว เท่านั้น

6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้

7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์พิเศษนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน

10. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1282 หรือแชทสอบถามตลอด 24 ชั่วโมงได้ทาง https://www.samsung.com/th/support/