Better Normal ของคุณเป็นแบบไหน...หาคำตอบไปพร้อมกับ Samsung

Samsung ชวนคุณตั้งคำถามและหาคำตอบความหมายของ ‘Better Normal’ ผ่านวิดีโอที่เชื่อว่าทุกคนมีคำตอบในแบบของตัวเอง

สำหรับบางคน ‘Better Normal’ อาจจะหมายถึงสุขภาพที่ดีขึ้น ความสุขที่เพิ่มขึ้น การดูแลตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าที่เคย แต่ไม่ว่าความหมายของคุณจะเป็นแบบไหน Samsung พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทุกคำตอบของคุณเพื่อร่วมสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมไปด้วยกัน