The Magic Hour Effect

ยกระดับการถ่ายภาพของคุณไปอีกขั้นด้วยเคล็ดลับการถ่ายภาพ เรียนรู้วิธีการสร้างเอฟเฟ็กต์ Magic Hour ด้วย Galaxy Note9 ของคุณ