แก้ไขปัญหา เปิดเพลงผ่านแอปพลิเคชัน
แต่เสียงไม่ออกที่ลำโพง