ย้อนไปหาความสำคัญของการซักผ้า

เนื่องจากการซักผ้า มีความใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเราได้บ่อยมาก จึงควรมีความสอดคล้องกับการใช้งานที่ได้มาตรฐานสากล จากข้อมูลเชิงลึกที่ค้นพบโดยการสังเกตอย่างละเอียดของนักออกแบบ มีความพยายามที่จะทำให้แนวคิดเหล่านี้เป็นจริงได้ ซึ่งจะเปลี่ยนการซักผ้าให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ง่ายที่สุดในชีวิตประจำวันของเรา
เราหวังว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจะดำเนินต่อไปด้วย Samsung Grande AI ที่กำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อเติมเต็มศักยภาพสูงสุดแห่งการซักผ้า