ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม- สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
- ระยะเวลาโปรโมชัน 11 ม.ค. 2563 – 29 ก.พ. 2563
- สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ“Bring Back Clean Air” จะได้รับสิทธิ์พิเศษสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ลดสูงสุด 30% โดยมีรุ่นที่ร่วมรายการดังนี้ AX47R9080SS/ST, AX90R7080WD/ST, AX60R5080WD/ST, AX40R3030WM/ST, AR10MYFTAURNST, AR13MYFTAURNST, AR15MYFTAURNST, AR18MYFTAURNST, AR24NYFTAURNST, AR10NYSHBWKNST, AR13NYSHBWKNST, AR18NYSHBWKNST, AR24NYSHBWKNST, AR10NYFTCGMNST, AR13NYFTCGMNST, AR18NYFTCGMNST, AR24NYFTCGMNST, AR10NYFXAWKNST, AR13NYFXAWKNST, AR18NYFXAWKNST, AR24NYFXAWKNST, AR10RYPXAWKNST, AR13RYPXAWKNST, AR18RYPXAWKNST, AR24RYPXAWKNST,AR10RYCXAWKNST, AR13RYCXAWKNST และ เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รับฟรี Virus doctor มูลค่า 2,500 บาท AC052MN4DKH/TS, AC071MN4DKH/TS, AC090MN4DKH/TS, AC100MN4DKH/TS, AC120MN4DKH/TS, AC140MN4DKH/TS, AC100MN4DKH/TS, AC120MN4DKH/TS, AC140MN4DKH/TS, AC052NN4DKH/TS, AC071NN4DKH/TS, AC090NN4DKH/TS, AC100NN4DKH/TS, AC120NN4DKH/TS, AC140NN4DKH/TS, AC100NN4DKH/TS, AC120NN4DKH/TS, AC140NN4DKH/TS
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการงดร่วมรายการสินค้าที่ไม่ได้ระบุรุ่นทุกกรณี
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ไม่รวมการติดตั้งเครื่องปรับกาศทุกรุ่น
- ของรางวัลไม่สามารถแลก/เปลี่ยน /โอน/ทอน เป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
- ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/microsite-2020/ha/bbca/
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ติดต่อ Samsung Customer Contact Center ติดต่อ Call Center โทร 0-2689-3232 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง