สุขภาพดีต้องสังเกต

สมดุลธาตุจากสีของอาหาร

ร่างกายของเราด้วยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5
ธาตุเพื่อให้เกิดสมดุลกับร่างกายวิธีง่ายๆแค่ลองสังเกตจากสีของอาหารใน
ตู้เย็นว่ามีครบ อ่านต่อ

จัดสมดุลธาตุจากสีของอาหาร ตามหลัก ฮวงจุ้ยหมอช้าง
ตั้งตู้เย็นให้มีกินมีใช้ด้วยการวางตู้เย็นในทิศเสริมดวง ตามหลัก ฮวงจุ้ยหมอช้าง

ตั้งตู้เย็นให้มีกินมีใช้ด้วย

ทิศเสริมดวง

อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในฮวงจุ้ยเช่นกัน นั่นคือตู้เย็นเพราะนอกจากจะใช้เป็นที่เก็บ
อาหารแล้วตามหลักฮวงจุ้ยตู้เย็นยังเสริมโชคเรื่องการมีกินมีใช้ โดยจะพิจารณาจาก
ทิศทางการหันหน้าของตู้เย็น อ่านต่อ

จัดตู้เย็นต้องหลีกเลี่ยง

ตำแหน่งร้ายทางฮวงจุ้ย

ด้วยความที่ตู้เย็นเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดฮวงจุ้ย การจัดวางในตำแหน่ง
ที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงตำแหน่งร้ายในทางฮวงจุ้ยก็จะช่วยเสริมโชคให้กับผู้
อยู่อาศัยได้เช่นกัน อ่านต่อ

ตำแหน่งทางฮวงจุ้ย
ที่ควรหลีกเลี่ยงในการวางตู้เย็น