เปิดตู้เย็น รู้ฮวงจุ้ย

หมอช้างแนะนำศาสตร์ฮวงจุ้ย “การจัดตู้เย็น”

ตั้งตู้เย็นให้มีกินมีใช้ด้วย ทิศเสริมดวง

ฮวงจุ้ยเป็นองค์ความรู้สืบทอดกันมากว่า 4,000 ปี การจัดฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดความสมดุลและความสุขในการอยู่อาศัยนั้นมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประตูทางเข้า เพราะประตูเป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้ในการคำนวณฮวงจุ้ยหรือถ้าจะเน้นเรื่องการเสริมโชคเรื่องสุขภาพก็จะดูฮวงจุ้ยทิศทางของเตียงนอน แต่มีอีกสิ่งหนึ่ง ที่มีความสำคัญในฮวงจุ้ยเช่นกัน นั่นก็คือ ตู้เย็น เพราะนอกจากจะใช้เป็นที่เก็บอาหารแล้วตามหลักฮวงจุ้ยตู้เย็นยังเสริมโชคเรื่องการมีกินมีใช้ โดยจะพิจารณาจากทิศทางการหันหน้าของตู้เย็นสำหรับตู้เย็น Samsung Side-by-Side ด้วยดีไซน์ที่สวยล้ำ โดดเด่น จึงสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางการจัดวางได้กลมกลืนกับทุกห้องครัว สวยลงตัวทุกมุมมอง สอดคล้องตามหลักฮวงจุ้ย และยังมีพื้นที่จัดเก็บอเนกประสงค์ ตอบโจทย์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ความหมาย
ของทิศตู้เย็น

ความหมายของทิศทางในการวางตำแหน่งตู้เย็นในห้องครัว ตามหลักฮวงจุ้ย

ความหมายของทิศทางในการตั้งตำแหน่งตู้เย็น

  • 1.ทิศเหนือ ส่งเสริมอาชีพ
  • 2.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมด้านการศึกษา
  • 3.ทิศตะวันออก เสริมครอบครัว
  • 4.ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความมั่งคั่ง
  • 5.ทิศใต้ ชื่อเสียง
  • 6.ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์
  • 7.ทิศตะวันตก บุตรและบริวาร
  • 8.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความช่วยเหลือ

ตู้เย็น ซัมซุง

Side by Side

สดใหม่ กลมกลืน ดูรายละเอียด