โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 16 ก.ย. 61 ( เฉพาะ QLED ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน, ธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารยูโอบี ยูโอบี แคชพลัส และธนาคารซิตี้แบงค์ ซิตี้ เรดดี้เครดิต ), ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา, โปรโมชั่นและธนาคารที่ร่วมรายการ 0% เพิ่มเติม ณ จุดขาย, ราคาที่แสดงอยู่ในรายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว, สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น, บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า,โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.samsung.com/th/microsite/2018/allnewarrival2018

ซื้อผ่านหน้าร้าน

ซื้อผ่านเว็บไซต์