เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy A8 หรือ Galaxy A8+ หรือ
  Galaxy A8 Star ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง
  อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จาก Samsung Brand Shop
  และร้านค้าที่
  ร่วมรายการ ผู้ให้บริการเครือข่าย และ www.samsung.com/th
  เท่านั้น ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 จะได้รับ
  ส่วนลดเพิ่ม 2000 บาท ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งของ
  อย่างอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
  ให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ
  บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.samsung.com/th
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-2293232
  สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น หรือ โทร 02-668-3232
  (วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)