การดูแลที่มากกว่า เพื่อที่สุดของความพึงพอใจ

อุ่นใจกว่าทุกการใช้งาน
ฟรีประกันนาน 2 ปี / 2 YEARS
WARRANTY

ฟรีค่าแรงและอะไหล่นาน 2 ปี(2)

บริการประทับใจ สาธิตการใช้งานให้ถึงบ้าน

BUTLER SERVICE ด้วยบริการสาธิตการใช้งานถึงบ้าน เฉพาะสินค้า
ในกลุ่มเครื่องซักผ้า
เครื่องอบผ้า และเครื่องซักผ้า
ทุกรุ่นที่เป็น Wi-Fi(3)

บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชม.(4)

24HR. PERSONAL ASSISTANT โทร. 02-689-3255

เรื่องซ่อมเรื่องง่าย วางใจได้ไร้กังวล

ON-SITE SERVICE UP TO NEXT DAY ตรวจสอบและแก้ไขเร็วที่สุดในวันถัดไป(5)

ดับเบิ้ลความพอใจ พร้อมบริการ

ตรวจเช็คเพิ่มให้อีก 1 เครื่อง

PLUS ONE SERVICE มาทั้งทีไม่ดูเครื่องเดียว ตรวจเช็คพร้อม
ทำความสะอาด
เครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงในกลุ่ม
ที่ระบุให้ฟรี อีก 1 เครื่อง(6)

เงื่อนไขของการบริการ : Terms & Conditions

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2564

(1) สำหรับสินค้ายี่ห้อซัมซุงในกลุ่มเครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่น Addwash 8 กก. ขึ้นไป, เครื่องซักอบผ้า และเครื่องอบผ้า
ทุกรุ่น ที่ซื้อระหว่างวันที่ 1 ส.ค.61 - 31 ธ.ค.64 เท่านั้น (2) ฟรีค่าแรงและอะไหล่ ประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ
สินค้าบน
ใบเสร็จ (3) บริการสาธิตการใช้งาน 3 เดือนแรกนับจากวันที่ซื้อสินค้า เฉพาะสินค้ารุ่นที่มี Wi-Fi เท่านั้น (โดยต้องเป็น
สินค้ายี่ห้อซัมซุงในกลุ่มเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่น Addwash 8 กก. ขึ้นไป, เครื่องซักอบผ้า และเครื่อง
อบผ้าที่ซื้อระหว่าง
วันที่ 1 ส.ค.61 - 31 ธ.ค.64 เท่านั้น) (4) หากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า สามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์ 02-689-3255
(5) บริการซ่อมแซมในวันถัดไปสำหรับสินค้าซัมซุงรุ่นที่ร่วมรายการตามข้อ (1) โดยต้องได้รับ
แจ้งเรื่องเข้าศูนย์บริการ
ก่อน 15.00 น. และต้องมีอะไหล่สำหรับชิ้นส่วนที่จะซ่อม บริการนี้เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ) (6) บริการดับเบิ้ลความพอใจ หากสินค้าซัมซุงรุ่นที่ร่วมรายการตาม
ข้อ (1) ที่ท่านซื้อไปนั้นเกิดปัญหา
โปรดโทรแจ้งศูนย์บริการเพื่อตรวจซ่อม เมื่อบริษัทฯ เข้าตรวจซ่อมเครื่องดังกล่าว บริษัทจะให้บริการพิเศษตรวจเช็ค
และทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงในบ้านท่านอีก 1 เครื่อง (เฉพาะสินค้า
ประเภทตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องดูดฝุ่น หรือ
เครื่องซักผ้า) โดยปราศจากค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าซ่อมและอะไหล่ หากเครื่องที่ตรวจเพิ่มมีปัญหา) จำกัดพื้นที่ให้บริการ
เฉพาะในกรุงเทพฯเท่านั้น โปรดเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการ
รับสิทธิพิเศษทั้งหมดของทางซัมซุงตามที่ระบุข้างต้น
และสิทธิพิเศษดังกล่าวนั้นให้เฉพาะการซื้อสินค้ารุ่นที่กำหนดข้างต้นระหว่างวันที่ 1 ส.ค.61 - 31 ธ.ค.64 เท่านั้น,
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า