สินค้าที่ร่วมรายการ

Retargeted

1. ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S22 Series 5G และ Galaxy S21 FE ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 ผ่าน samsung.com รับฟรีของแถม ดังนี้
1.1 ลูกค้าที่สั่งซื้อโทรศัพท์รุ่น Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, และ Galaxy S22 Series 5G รับฟรี Galaxy Buds2 มูลค่า 3,990.- บาท
1.2 ลูกค้าที่สั่งซื้อโทรศัพท์รุ่น Galaxy S21 FE รับฟรี WIRELESS CHARGER TRIO มูลค่า 2,890.-บาท
2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่าน http://www.samsung.com/th/mobile/flagship-retargeted-may22 และบริษัทจะจัดส่งโค้ดไปยังอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ ลูกค้าจะต้องกรอกโค้ดในขั้นตอนเชคเอาท์ โดยของแถมจะปรากฏอัตโนมัติในหน้าตะกร้าของคุณ โปรดตรวจสอบสินค้าและจำนวนเงินก่อนชำระค่าสินค้า หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดได้
3. สามารถใช้โค้ดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น

เงื่อนไขอื่นๆ

• สินค้าที่ร่วมรายการ หากไม่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ หมายถึงสินค้ารุ่นดังกล่าวไม่มีสต็อก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
• รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ยกเว้น รายการส่งเสริมการขายสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษา สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
• ของแถมทั้งหมดมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถเลือกสี หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถม
• การรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/support/warranty/ และโปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไข Samsung Care+ ได้ที่ https://www.samsung.com/th/offer/samsung-care-plus/
• สินค้าที่ร่วมรายการจะถูกจัดส่งไปพร้อมสินค้าแถม โดยบริษัทขนส่ง วันที่จัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
• บริษัทขนส่งจะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัทฯ ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้แก่ท่าน และถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับของแถม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี และหากท่านต้องการสินค้า ท่านจะต้องทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่
• หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนของแถมด้วย
• สามารถใช้สิทธิผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 15 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน samsung.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://shop.samsung.com/th/faq#tab3
• หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าการพิจารณา และคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
• หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Live Chat บน samsung.com หรือ call center 1282