ซัมซุง จัดเวิร์คช็อป “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ในงาน EDUCA 2015

2015-10-22

ซัมซุง จัดเวิร์คช็อป “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ในงาน EDUCA 2015

ซัมซุง จัดเวิร์คช็อป “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ในงาน EDUCA 2015

ซัมซุง จัดเวิร์คช็อป “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ในงาน EDUCA 2015

ก้าวใหม่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

 

นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ให้การต้อนรับคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศที่มาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ การ “ห้องเรียนแห่งอนาคต เพื่ออนาคตของเด็กไทย” ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางของโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต โดยตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงานมีครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ กว่า 100 คน

รายการ ไม่มีหน้าก่อนหน้า ไม่มีหน้าถัดไป