ฉลอง 50 ปี เรามอบความสุขให้กับทุกคน ลดราคาส่งท้ายต่อเนื่อง 10 สัปดาห์

 
ใช้ได้ตั้งแต่ 2019-11-01 ถึง 2020-01-10 หมดอายุ
promotion Samsung 50 year CE