หมายเหตุ :

เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 59 - 15 ม.ค. 60 สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย / สอบถามรายละเอียดธนาคารที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าและราคาเพิ่มเติม ณ จุดขาย
สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะในบางสาขาเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธฺ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Samsung Call Center โทร. 0-2689-3232 โทรฟรี 1800-29-3232 (โทรศัพท์พื้นฐาน)

www.samsung.com/th

สำนักงานขาย บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

ชั้น 33-35 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2118-1000