ฉลองครบรอบ 10 ปี Galaxy

 
ใช้ได้ตั้งแต่ 2019-11-18 ถึง 2019-11-30 หมดอายุ
Galaxy 10 year