ข้อเสนอเหนือระดับ พิเศษเฉพาะคุณ

Promotion Privilege Experience
ใช้ได้ตั้งแต่ 2018-08-01 ถึง 2018-08-27 หมดอายุ