โปรโมชั่นพิเศษ Galaxy Fold

 
ใช้ได้ตั้งแต่ 2019-10-09 ถึง 2019-10-14 หมดอายุ
โปรโมชั่นพิเศษ Galaxy Fold