เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเก่ามาเป็น Galaxy S10 l Note10

 
ใช้ได้ตั้งแต่ 2019-10-01 ถึง 2019-11-05 หมดอายุ
มือถือเก่ามาแลกซื้อ Galaxy Note10 l 10+