เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเก่ามาเป็น Galaxy S10 l S10+

 
ใช้ได้ตั้งแต่ 2019-05-30 ถึง 2019-06-30 หมดอายุ
ซื้อ Galaxy S10 l S10+