หมดอายุ

Galaxy Tab S7+

ใช้ได้ตั้งแต่ 2021-07-15 ~ 2021-07-31