โปรโมชั่น เริงร่า ซักท้าฝน ผ่อนครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นาน 21 เดือน
โปรโมชั่นเครื่องใข้ไฟฟ้าลดราคา ผ่อน 0% 21 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืน 3%
โปรโมชั่นตู้เย็นลดราคา ผ่อน0% นาน 21 เดือน
โปร เริงร่า ซักท้าฝน เครื่องซักผ้าขนาด 18 กก. ลดราคา ผ่อน0% นาน 20 เดือน

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

• การรับเครดิตเงินคืน สงวนสิทธ์เฉพาะการซื้อสินค้าในกลุ่ม / รุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 720 บาท / หมายเลขบัญชี ตลอดรายการ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนรวมทุกเซลล์สลิปตลอดรายการโปรโมชั่น • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการแบ่งจ่ายและได้ข้อความตอบกลับ • ทางบริษัทฯ บัตรสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเพื่อการพาณิชย • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจากจบโปรโมชั่น (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตร ต่อ 1 รายการสินค้าตลอดรายการ ในกรณีที่ซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งชิ้น บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่่สิ้นสุด และอำนาจในการตรวจสอบอยู่ที่บริษัทฯ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนในกรณีมีการคืนสินค้า • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทฯ บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัทเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

• รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560 ณ ร้านค้าตัวแทนอิออน และห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมรายการ • ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ซัมซุง อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 21 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ  โปรดตรวจสอบรายละเอียดและราคาของสินค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ  

* หมายเหตุ : • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 60 สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย / สอบถามรายละเอียดธนาคารที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว • เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ • ตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ • ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าและราคาเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะในบางสาขาเท่านั้น • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Samsung Call Center โทร. 0-2689-3232 โทรฟรี 1800 -29-3232 (โทรศัทพ์พื้นฐาน)