นำเครื่องเก่ามาแลกซื้อ Galaxy S8 l S8+

 
ใช้ได้ตั้งแต่ 2018-07-05 ถึง 2018-07-31 หมดอายุ
ซื้อ Galaxy S8 l S8+