นำเครื่องเก่ามาแลกซื้อ Galaxy Note9 วันนี้!

 
ใช้ได้ตั้งแต่ 2019-02-01 ถึง 2019-02-28 หมดอายุ
นำเครื่องเก่ามาแลกซื้อ Galaxy Note9 วันนี้!