Galaxy Note9

Productivity

เริ่มการใช้งาน Samsung DeX ง่ายๆ ไปกับเรา

สร้าง live message สุดชิค
ด้วย AR Emoji หรือ รูปภาพ ไปดูเลย!

ระบบหลายหน้าจอ
ใช้งานแอป 2 ตัวได้ในเวลาเดียวกัน
วิธีเริ่มต้นมุมมองหน้าจอแบบแยก
  1. แตะปุ่มล่าสุด เพื่อเปิดรายการแอปล่าสุด
  2. ปัดขึ้นหรือลงและแตะ เพื่อเลือกแอปที่ต้องการ แอปที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
  3. ในหน้าต่างที่ต่ำกว่า เลือกแอปอื่นในรายการล่าสุด หรือเพื่อเปิดใช้งานแอปที่ไม่ได้อยู่ในรายการล่าสุด แตะที่ “รายการแอป” มุมบนขวาและเลือกแอป
Samsung Note
บันทึกข้อความด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งการพิมพ์ เขียน วาด ภาพถ่ายและเสียง