Galaxy Note9

แอปพลิเคชันพื้นฐาน

โทรศัพท์
การโทรออก
 1. เปิดแอป
 2. เลือก
  เพื่อกรอกเบอร์โทร
 1. แตะ
  เพื่อโทรปกติ
  แตะ
  เพื่อโทรด้วยวิดิโอ
 1. หากเป็นรุ่นสอง SIM แตะ
  หรือ แตะ
การโทรระหว่างประเทศ
 1. แตะค้างที่ 0 จนกว่าจะมี + ปรากฏ
 2. ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
 3. แตะ
การโทรออกด่วน
 1. เปิดแอป
 2. แตะรายชื่อ
 3. แตะ
  มุมบนขวาและแตะเบอร์โทรด่วน
 4. จากนั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
 1. หากต้องการโทรด่วนให้แตะตัวเลขนั้นค้างไว้ เช่น แตะ 1 ค้างไว้เพื่อโทรหาข้อความเสียง
การโทรจากหน้าจอล็อค
 1. แตะและลาก
  ออกจากวงกลม
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
 1. เปิดแอป
 2. แตะ
  มุมบนขวา
 3. เลือก การตั้งค่า และ บล็อกหมายเลข
 1. แตะ รายชื่อหรือเพิ่มหมายเลขที่ต้องการบล็อก
 2. แตะ เรียบร้อย
การเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อ
 1. เปิดแอป
 2. เลือก
  เพื่อกรอกเบอร์โทร
 1. แตะ สร้างชื่อ เพื่อสร้างชื่อใหม่
  แตะ อัพเดทที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มในรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อจากรายการโทร
 1. เปิดแอป
 2. แตะ ล่าสุด แตะที่ภาพของผู้โทรหรือหมายเลข
 3. แตะ รายละเอียด
 4. แตะ สร้างชื่อ เพื่อสร้างชื่อใหม่
  แตะอัพเดทที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มในรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มแท็กในหมายเลขโทรศัพท์
 1. เปิดแอป
 2. แตะ ล่าสุด แตะที่ภาพของผู้โทรหรือหมายเลข
 3. แตะ รายละเอียด
 4. แตะ สร้างชื่อ เพื่อสร้างชื่อใหม่
  แตะอัพเดทที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มในรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
ทางเลือกระหว่างการโทรด้วยเสียง
 • เพิ่มการโทร : โทรออกไปยังสายที่สอง
 • ดังเป็นพิเศษ : เพิ่มระดับเสียง
 • บลูทูธ : สลับไปยังหูฟังบลูทูธ
 • ลำโพง : เปิดหรือปิดการทำงานลำโพง
 • ปิดเสียง : ปิดไมโครโฟน
 • วางสาย : เพื่อจบการสนทนา
ทางเลือกระหว่างการโทรวิดีโอ
 • กล้องถ่ายรูป : ปิดกล้อง
 • สวิตช์ : สลับระหว่างกล้องหน้าและหลัง
 • ปิดเสียง : ปิดไมโครโฟน
 • ลำโพง : เปิดหรือปิดการทำงานลำโพง