* หมายเหตุ : • ระยะเวลาโปรโมชั่น 26 พ.ค. - 10 ก.ค. 60 • ลงทะเบียรรับของสมนาคุณ และสิทธิพิเศษถึง 31 ส.ค. 60 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว • เฉพาะรุ่นและร้านค้าที่ร่วมรายการ • ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าและราคาเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สินค้าบางรุ่นจำหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า • ภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น • สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-689-3232