การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินของคุณ

หากคุณดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน กรุณายกเลิกคำสั่งซื้อเดิม
จากนั้นดำเนินการสั่งซื้อใหม่ด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ หากไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (☎ 1282)

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น