วิธีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคำสั่งซื้อ

คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคำสั่งซื้อได้เมื่อคุณเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแล้ว หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ คุณควรยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนที่สถานะของคำสั่งซื้อดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงแล้วจึงทำการสั่งซื้อใหม่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา (☎ 1282) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น