The Camera. Reimagined.

One Galaxy S9 seen from the front and Galaxy S9+ seen from the front and the rear in lilac purple. Displayed on Galaxy S9 is dandelion seeds and displayed on Galaxy S9+ is a dandelion.

เพรียวบางในทางกว้างใหญ่

สมาร์ทโฟนซัมซุง

สมาร์ทโฟนซัมซุง

คิดใหม่โทรศัพท์ทำอะไรได้บ้าง

Galaxy S7 | S7 edge

ซัมซุงแกแล็กซี่ เอส7 เอดจ์  & แกแล็กซี่ เอส7

Do bigger things

Galaxy Note8

สมาร์ทโฟนที่คิดใหญ่

Galaxy Note5

Samsung Galaxy Note5

ชีวิตต้องเน้นใช้ มากกว่าโชว์

Galaxy A (2017)

Galaxy A 2017

ชีวิตที่รื่นเริงขึ้น

Galaxy J

ซัมซุงแกแล็กซี่ เจ7

ตัวกรองที่ใช้

    เรียงลำดับตาม: ใหม่สุด

    * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก

    เครือข่าย : ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและเครือข่าย
    ขนาดหน่วยความจำ: หน่วยความจำของผู้ใช้น้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมด เนื่องจากที่เก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมฟีเจอร์ของโทรศัพท์ หน่วยความจำของผู้ใช้ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์