*โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

NEW

Galaxy Fold

ราคารวม
ราคาสินค้า
ราคารวม
ประหยัด

All you need is in the box

All you need is in the box All you need is in the box

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสินค้าที่ www.samsung.com/th

 • ลูกค้าสามารถจอง Samsung Galaxy Fold ได้ที่ www.samsung.com/th/smartphones/galaxy-fold/fold-reservation ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 5 พฤศจิกายน 2562 พร้อมรับสิทธิประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว สิทธิการจองมีจำนวนจำกัด
 • ในการลงทะเบียนจองลูกค้าต้องเลือก Samsung Experience Store ที่ท่านจะรับสินค้า ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด, ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว, ศูนย์การค้าเมกา บางนา และศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์
 • หลังจากลงทะเบียนจองบนเว็บไซต์ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท โดยวิธีการ โอนเงิน หรือ จ่ายบิล ตามร้านค้าที่ท่านได้ลงทะเบียนเลือกรับสินค้าดังรายละเอียดด้านล่างนี้ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายัง support.shop@samsung.com ภายในวันที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนจองสินค้า มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิการจอง โดยชื่อที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ต้องตรงกับชื่อบัญชีที่ทำการชำระเงินมัดจำ
  Samsung Experience Store Bank Account Payment
  ศูนย์การค้าเมกา บางนา ชื่อบัญชี บ.ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  SCB 408-0-44805-2
  ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ชื่อบัญชี บ.เจมาร์ทโมบาย จำกัด

  SCB บัญชีกระแสรายวัน
  468-0-60783-6

  BBL บัญชีกระแสรายวัน
  056-3-02199-7

  KBANK บัญชีกระแสรายวัน
  018-8-85501-6

  KRUNGSRI บัญชีกระแสรายวัน
  232-0-01738-8
  กรณีชำระเงินผ่านบัญชี SCB :
  ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น SCB เท่านั้น
  โดยเลือกวิธีการ “จ่ายบิล” และพิมพ์เลขที่บัญชี


  กรณีชำระเงินผ่านบัญชี
  BBL, KBANK, KRUNGSRI :
  ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
  ศูนย์การค้าสยามพารากอน
  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชื่อบัญชี บ.ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด สาขาสุรวงศ์
  SCB 064-215-2629
  ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด
  ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชื่อบัญชี คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
  KBANK บัญชีกระแสรายวัน 042-113077-9
  ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
 • ในกรณีที่สถานที่รับสินค้า ณ ตอนลงทะเบียนจองบนเว็บไซต์ไม่ตรงกับสถานที่ที่ท่านโอนเงินมัดจำ ท่านจะต้องรับสินค้าที่ Samsung Experience Store ที่ท่านได้ทำการโอนเงินมัดจำ
 • หลังจากทำการจองสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับหลักฐานการจอง (ใบจอง, ข้อความยืนยันและรหัสการจอง ผ่านทาง SMS และ Email) เพื่อนำมาแสดงในวันรับสินค้า
 • ลูกค้าที่จองสินค้าสำเร็จ สามารถรับสินค้าได้ที่ Samsung Experience Store ที่ท่านได้ทำการจองสินค้าในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น โดยในวันรับสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องนำหลักฐานการจองอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบจอง หรือ SMS หรือ Email) และบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
 • หลังจากยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า แต่ไม่มารับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าลูกค้าสละสิทธิการจอง สิทธิในการได้เงินมัดจำคืน และสิทธิพิเศษจากการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • บริษัทฯ อาจติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้า ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่นกรุณาติดต่อ 02-689-3232

เงื่อนไขรับสิทธิรับประกันจอแตก

 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิประกันหน้าจอผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • คุ้มครองการเปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้ง ภายใน 1ปี นับจากวันที่กดรับสิทธิบน Galaxy Gift โดยลูกค้าต้องเลือกใช้สิทธิระหว่างการเปลี่ยนหน้าจอด้านนอกหรือด้านใน
 • กรณีลูกค้าเลือกเปลี่ยนหน้าจอด้านนอก ลูกค้าได้รับสิทธิเปลี่ยนฟรี แต่หากลูกค้าเลือกเปลี่ยนหน้าจอด้านใน ลูกค้าต้องชำระค่ารับบริการเปลี่ยนหน้าจอ 4,800 บาท
 • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนหน้าจอที่ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 3,500 บาทกรณีเปลี่ยนหน้าจอด้านนอก หรือมูลค่าสูงสุด 18,000 บาทกรณีเปลี่ยนหน้าจอด้านใน โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม
 • ไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • หากไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิและบริษัทฯ ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด ถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับสิทธิการประกันจอ
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Galaxy Gift หรือไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิประกันจอได้ ติดต่อ Buzzebee Call Center ที่เบอร์ 02-645-1212 กด 2 วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232