เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสินค้าที่ Samsung Experience Store ที่ร่วมรายการ

 • ลูกค้าสามารถจอง Samsung Galaxy Fold ได้ที่ Samsung Experience Store ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด, ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว, ศูนย์การค้าเมกา บางนาและศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 สิทธิการจองมีจำนวนจำกัด
 • ลูกค้าที่สั่งจองสินค้าจะได้รับสิทธิประกันจอคุ้มครองการเปลี่ยนหน้าจอ 1 ครั้ง ภายใน 1ปี ในกรณีตก แตก ร้าว โดยลูกค้าต้องเลือกใช้สิทธิระหว่างการเปลี่ยนจอด้านนอกหรือจอด้านใน

เงื่อนไขการประกันจอ

 • กรณีลูกค้าเลือกเปลี่ยนจอด้านใน ลูกค้าจะต้องชำระค่ารับบริการการเปลี่ยนหน้าจอจำนวน 4,800 บาท
 • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนหน้าจอที่ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 3,500 บาท กรณีเปลี่ยนจอด้านนอก หรือมูลค่าสูงสุด 18,000 บาท กรณีเปลี่ยนจอด้านใน โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม และไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • ประกันจอคุ้มครอง 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • สิทธิรับประกันจอแตก ไม่สามารถโอน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • จำกัดสิทธิการจองเพื่อซื้อสินค้าได้เพียง 1 สิทธิ ต่อ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น
 • ลูกค้าที่จองสินค้าจำเป็นต้องวางเงินมัดจำ 3,000 บาท ในวันจองสินค้า
 • หลังจากทำการจองสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับหลักฐานการจอง (ใบจอง, ข้อความยืนยันและรหัสการจอง ผ่านทาง SMS และ Email) เพื่อนำมาแสดงในวันรับสินค้า
 • ลูกค้าที่จองสินค้าสำเร็จ สามารถรับสินค้าได้ที่ Samsung Experience Store ที่ท่านได้ทำการจองสินค้าในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น โดยในวันรับสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องนำหลักฐานการจองอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบจอง หรือ SMS หรือ Email) และบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
 • หลังจากยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า แต่ไม่มารับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าลูกค้าสละสิทธิการจอง สิทธิในการได้เงินมัดจำคืน และสิทธิพิเศษจากการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจะไม่คืนเงินมัดจำ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้า ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่นกรุณาติดต่อ 02-689-3232

สาขาที่เปิดจอง

 • Samsung Experience Store-L Central World
 • Samsung Experience Store Siam Paragon
 • Samsung Experience Store Emquartier
 • Samsung Experience Store Central Plaza Ladprao
 • Samsung Experience Store Mega Bangna
 • Samsung Experience Store Fashion Island