จอง Galaxy Note10 | 10+ ใหม่!

พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

8 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 เท่านั้น

Galaxy Note10+

Aura Glow
Aura Black
Aura White

Galaxy Note10

Aura Glow
Aura Black
Aura Pink

Galaxy Note10+ รับเครื่องวันที่ 22 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

Galaxy Note10 รับเครื่องวันที่ 30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

จองเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900.- *

ผ่านช่องทาง ผู้ให้บริการเครือข่าย

Samsung Experience Store

รับเพิ่ม! ประกันจอแตกฟรี 1 ปี*

*เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Galaxy Gift

ผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่าย

ผ่านช่องทาง Samsung Experience Store

Galaxy Note10+ รับเครื่องวันที่ 22 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

Galaxy Note10 รับเครื่องวันที่ 30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

*เฉพาะ Samsung Experience Store ที่ร่วมรายการ (สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ Samsung Experience Store)
รายละเอียดโปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรับสิทธิรับประกันจอแตกนาน 1 ปี
ในกรณี ตก แตก ร้าว

 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิรับประกันหน้าจอผ่านแอปพลิเคชั่น
  Galaxy Gift ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2562 – 15 กันยายน 2562
  เท่านั้น
 • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศูนย์บริการ
  ซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ
  มูลค่าสูงสุด 6,500 บาท โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ
  เช่น เมนบอร์ด
  แบตเตอรี่ ฟิล์มกันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความ
  เสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหาย
  ต่อโปรแกรม ข้อมูลและอุปกรณ์เสริม
 • การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหาย
  จากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • สามารถรับสิทธิเปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งภายใน 1 ปี
  เท่านั้น โดยจะอ้างอิงจากวันที่กดรับสิทธิ์บน Galaxy Gift หาก
  ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด
  ถือว่าท่านสละสิทธิ์และ
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • สิทธิประกันหน้าจอ ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน
  สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียด
  ที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับ
  สิทธิการประกันหน้าจอ
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Galaxy Gift หรือไม่สามารถลงทะเบียน
  รับสิทธิ์ประกันหน้าจอได้ ติดต่อ Buzzebees Call Center ที่
  เบอร์ 02-645-1212 กด 2
  วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. –
  17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  ของบริษัทฯ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น)
  หรือโทร 02-689-3232

Galaxy Note10+ รับเครื่องวันที่ 22 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

Galaxy Note10 รับเครื่องวันที่ 30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสินค้าที่ Samsung
Experience Store หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ลูกค้าสามารถจอง Samsung Galaxy Note10 หรือ Samsung
  Galaxy Note10+ เฉพาะความจุ 256GB ได้ที่ Samsung
  Experience Store หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
  ระหว่างวันที่
  8 สิงหาคม 2562 – 23 สิงหาคม 2562 สิทธิการจองมีจำนวนจำกัด
 • ลูกค้าที่สั่งจองสินค้า Samsung Galaxy Note10+ ความจุ 256GB
  จะได้รับสิทธิอัพเกรดความจุเป็น 512GB หรือ เลือกรับฟรี Galaxy
  Buds มูลค่า 4,990 บาท
 • ลูกค้าที่สั่งจองสินค้า Samsung Galaxy Note10 รับฟรี
  Galaxy Buds มูลค่า 4,990 บาท
 • ลูกค้าที่สั่งจองสินค้า Samsung Galaxy Note10 I Note10+
  จะได้รับสิทธิรับประกันหน้าจอนาน 1 ปี ในกรณี ตก แตก ร้าว
  เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ภายในเวลาที่กำหนด
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียด
  ที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับ
  ของแถม หรือสิทธิพิเศษในทุกกรณี
 • ลูกค้าจะได้รับของแถมในวันรับสินค้าเมื่อชำระเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือ
  ทั้งนี้ของแถมหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ไม่สามารถเลือกสี หรือเปลี่ยน
  แปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 • สีของ Samsung Galaxy Note10 I Note10+ ในแต่ละรุ่นมีความ
  แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ร้านค้าก่อนจอง
 • จำกัดสิทธิการจองเพื่อซื้อสินค้า ได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรประชาชน
  เท่านั้น
 • ลูกค้าที่จองสินค้าจำเป็นต้องวางเงินมัดจำ 2,000 บาท ในวันจองสินค้า
 • หลังจากทำการจองสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับหลักฐานการจอง
  (ใบจอง ข้อความยืนยัน และรหัสการจอง ผ่านทาง SMS และ E-mail)
  เพื่อนำมาแสดงในวันรับสินค้า
 • สามารถรับสินค้าได้ที่ Samsung Experience Store หรือร้านค้าที่ท่าน
  ได้ทำการจองสินค้า ในวันที่ระบุในหลักฐานการจองเฉพาะเวลาทำการ
  เท่านั้น โดยในวันรับสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องนำหลักฐานการจอง

  อย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบจอง หรือ SMS หรือ E-mail) และบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
 • หลังจากยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  ข้อมูลใดๆ ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า แต่ไม่มารับสินค้าภายในเวลาที่
  กำหนด จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิการจอง สิทธิในการได้เงินมัดจำคืน
  และสิทธิพิเศษจากการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงิน
  มัดจำ
  ที่ลูกค้าได้วางไว้ในวันจองสินค้า
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
เงื่อนไขรับสิทธิรับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณี ตก แตก ร้าว
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิรับประกันหน้าจอผ่านแอปพลิเคชั่น
  Galaxy Gift ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2562 – 15 กันยายน 2562
  เท่านั้น
 • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศูนย์บริการ
  ซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่า
  สูงสุด 6,500 บาท โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด
  แบตเตอรี่
  ฟิล์มกันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอื่นๆ
  เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม
  ข้อมูลและอุปกรณ์เสริม
 • การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหาย
  จากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • สามารถรับสิทธิเปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น
  โดยจะอ้างอิงจากวันที่กดรับสิทธิบน Galaxy Gift หากไม่ได้มีการใช้
  สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และ
  ทางบริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • สิทธิประกันหน้าจอ ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน
  สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียด
  ที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับ
  สิทธิ์การประกันหน้าจอ
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Galaxy Gift หรือไม่สามารถลงทะเบียน
  รับสิทธิ์ประกันหน้าจอได้ ติดต่อ Buzzebees Call Center ที่เบอร์
  02-645-1212 กด 2 วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร
  02-689-3232
เงื่อนไขในการใช้สิทธิเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ (Trade-in)
 • ลูกค้าที่จอง Samsung Galaxy Note10 l Note10+ จาก
  Samsung Experience Store หรือร้านค้าที่ร่วมรายการและรับ
  สินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าในส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนดสามารถ
  นำ
  โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อหรือรุ่นไหนก็ได้ตามที่
  กำหนดไว้ ให้กับบริษัทรับซื้อที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  กำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่อง Samsung Galaxy
  Note10 l
  Note10+ ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้า
  ที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้าในวันรับสินค้า และลูกค้าต้องขายเครื่องเก่า
  ในวันเดียวกับวันที่มารับ Samsung Galaxy Note10 l Note10+
 • จำกัดสิทธิในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่อง ต่อ 1 บัตรประชาชน เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อ Samsung
  Galaxy Note10 I Note10+ เครื่องใหม่ 1 เครื่องเท่านั้น
 • การประเมินราคารับซื้อจะเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อกำหนด
  ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับ
  ซื้อเครื่องโทรศัพท์ใช้แล้วแต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว ซึ่งเกินกว่า
  ราคาซื้อ Samsung Galaxy Note10 I Note10+ เครื่องใหม่ไม่
  สามารถแลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สามารถตรวจสอบรุ่นราคา และเงื่อนไขการรับซื้อเครื่องเก่าที่ร่วม
  รายการได้ที่ Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. –
  21.00 น. Samsung Experience Store เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น

  และ https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ
  Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้า ถือว่าท่านยินยอมให้
  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้
  เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
  SMS
  และ E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
  ของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบ
  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้
  ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232
  (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232 เปิดให้บริการ
  ตลอด 24 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)