*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

**สินค้าจากการ Redemption
จะจัดส่งได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ยอดเงิน
คงเหลือ
6,000 บาท
ยอดเงินที่
ต้องชำระเพิ่ม
0 บาท

ชุดของขวัญสุดพิเศษ

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม บาท

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม 0 บาท

ชุด Business Package

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม บาท

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม 0 บาท

ชุด Entertainment Package

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม บาท

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม 0 บาท

ชุดของขวัญ ความจุสะใจ

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม บาท

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม 0 บาท

ชุด All time favourite

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม บาท

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม 0 บาท

ชุดของขวัญ สำหรับสายกีฬา Sport Pack

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม บาท

จ่ายเพิ่มเพียง บาท

จากปกติราคารวม 0 บาท

สินค้าหมวด จอมอนิเตอร์

สินค้าหมวด เครื่องดูดฝุ่น

สินค้าหมวด ไมโครเวฟ

สินค้าหมวด ตู้เย็น

เงื่อนไขการรับรหัสคูปองส่วนลดจานวน 6,000 บาทผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift เพื่อซื้อสินค้าผ่าน Samsung Online Shop

 • สำหรับลูกค้าผู้ลงทะเบียนจอง Samsung Galaxy Note9 ผ่านทาง Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2561 และรับสินค้า ณ Samsung Brand Shop หรือ ร้านค้าที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น
 • ลูกค้าผู้ซื้อ Samsung Galaxy Note9 ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift พร้อมทั้งกรอกรหัสการจองสินค้า และเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการซื้อ Samsung Galaxy Note9 และสำเนาบัตรประชาชน ผ่านทางแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 เท่านั้น เพื่อลงทะเบียนรับรหัสคูปองส่วนลดมูลค่า 6,000 บาท และเลือกสิทธิ์การใช้คูปองระหว่างซื้อสินค้าผ่าน Samsung Online Shop หรือซื้อสินค้าประเภท Accessory ตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนด ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่จองสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง หากท่านเลือกสิทธิ์ในการใช้รหัสคูปองอย่างหนึ่งแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการใช้รหัสคูปองอีกช่องทางหนึ่งในทันที
  • ลูกค้าต้องไม่ได้รับเลือกสิทธ์รหัสคูปองส่วนลดมูลค่า 6,000 บาท เพื่อใช้สินค้าประเภทAccessory ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • จำกัดสิทธิ์การรับรหัสคูปองส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตรประชาชน
  • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสคูปองส่วนลด 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชี Galaxy Gift เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสคูปองส่วนลด 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ที่อยู่ในการจัดส่ง
  • สิทธิ์ในการรับรหัสคูปองส่วนลด ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
  • สิทธิพิเศษเหล่านี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสโปรโมชั่นบน Galaxy Gift แล้วไม่ได้ใช้รหัสส่วนลดดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะใช้คูปองส่วนลด และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับส่วนลดและเงินคืนในทุกกรณี และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเงินค่าคูปองส่วนลดดังกล่าวคืน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น Galaxy Gift หรือไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ติดต่อ Buzzebee Call Center ที่เบอร์ 02-645-1212 กด 2 วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้ำสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th) สามารถติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์ 0-2689-3232

เงื่อนไขในการใช้รหัสคูปองส่วนลด 6,000 บาท ผ่านทาง Samsung Online Shop

 • รหัสคูปองส่วนลดจาก Galaxy Gift ต้องใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าผ่าน Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th) เท่านั้น โดยรหัสคูปองส่วนลดสามารถใช้งานได้ 1 ครั้ง และจะมีอายุการใช้งานระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
 • ชื่อนามสกุลที่กดรับสิทธิ์คูปองส่วนลดบน Galaxy Gift ต้องตรงกับ ชื่อนามสกุลที่สั่งของผ่านทาง Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th)
 • ราคาสินค้าขั้นต่ำใน Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th) จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 6,000 บาท ถึงจะสามารถใช้รหัสคูปองส่วนลดได้