จอง Galaxy Note9

 • Ocean Blue
  Ocean Blue
 • Metallic Copper
  Metallic Copper
 • Midnight Black
  Midnight Black

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสินค้าที่ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ลูกค้าสามารถจอง Samsung Galaxy Note 9 ได้ที่ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2561 สิทธิ์การจองมีจำนวนจำกัด
 • จำกัดสิทธิ์การจองเพื่อซื้อสินค้าได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น
 • ลูกค้าที่จองสินค้าจำเป็นต้องวางเงินมัดจำ 2,000 บาท ในวันจองสินค้า
 • หลังจากทำการจองสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับหลักฐานการจอง (ใบจอง, ข้อความยืนยัน และรหัสการจอง ผ่านทาง SMS และ Email) เพื่อนำมาแสดงในวันรับสินค้า
 • ลูกค้าที่จองสินค้าสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถรับสินค้าได้ที่ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่ท่านได้ทำการจองสินค้า ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น โดยในวันรับสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องนำหลักฐานการจองอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบจอง หรือ SMS หรือ Email) และบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
 • หลังจากยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
 • ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองได้ โดยต้องทำการยกเลิกการจองที่ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ท่านได้ทำการจองไว้ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เฉพาะเวลาทำการ เมื่อทำการยกเลิกการจองสำเร็จแล้วลูกค้าจะได้รับเงินมัดจำ 2,000 บาทคืน และถือว่าสละสิทธิ์การจองและสิทธิพิเศษจากการจอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า แต่ไม่มารับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การจอง สิทธิ์ในการได้เงินมัดจำคืน และสิทธิพิเศษจากการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำที่ลูกค้าได้วางไว้ในวันจองสินค้า
 • ลูกค้าที่จองสินค้าที่ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ และรับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับรหัสคูปองส่วนลดจำนวน 6,000 บาทผ่านการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift เพื่อซื้อสินค้าผ่าน Samsung Online Shop หรือเพื่อซื้อสินค้าประเภท Accessory ตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนด ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่จองสินค้า และสิทธิ์รับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว ผ่านการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift และรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ (Trade-in) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และสิทธิพิเศษเหล่านี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ลูกค้าผู้ซื้อ Samsung Galaxy Note 9 ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift พร้อมทั้งกรอกรหัสการจองสินค้า และเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการซื้อ Samsung Galaxy Note 9 และสำเนาบัตรประชาชน ผ่านทางแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น เพื่อลงทะเบียนรับรหัสคูปองส่วนลดมูลค่า 6,000 บาท และเลือกสิทธิ์การใช้คูปองระหว่างซื้อสินค้าผ่าน Samsung Online Shop หรือซื้อสินค้าประเภท Accessory ตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนด ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่จองสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง หากท่านเลือกสิทธิ์ในการใช้รหัสคูปองอย่างหนึ่งแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการใช้รหัสคูปองอีกช่องทางหนึ่งในทันที
  • จำกัดสิทธิ์การรับรหัสคูปองส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตรประชาชน
  • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสคูปองส่วนลด 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชี Galaxy Gift เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสคูปองส่วนลด 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ที่อยู่ในการจัดส่ง
  • สิทธิ์ในการรับรหัสคูปองส่วนลด ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
  • ในกรณีที่มีการกดรหัสโปรโมชั่นบน Galaxy Gift แล้วไม่ได้ใช้รหัสส่วนลดดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะใช้คูปองส่วนลด และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
  • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับส่วนลดและเงินคืนในทุกกรณี และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเงินค่าคูปองส่วนลดดังกล่าวคืน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น Galaxy Gift หรือไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ติดต่อ Buzzebee Call Center ที่เบอร์ 02-645-1212 กด 2 วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th) สามารถติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์ 0-2689-3232
  • เงื่อนไขในการใช้รหัสคูปองส่วนลด 6,000 บาท ผ่านทาง Samsung Online Shop
   • รหัสคูปองส่วนลดจาก Galaxy Gift ต้องใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าผ่าน Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th) เท่านั้น โดยรหัสคูปองส่วนลดสามารถใช้งานได้ 1 ครั้ง และจะมีอายุการใช้งานระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
   • ชื่อนามสกุลที่กดรับสิทธิ์คูปองส่วนลดบน Galaxy Gift ต้องตรงกับ ชื่อนามสกุลที่สั่งของผ่านทาง Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th)
   • ราคาสินค้าขั้นต่ำใน Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th) จะต้องไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท ถึงจะสามารถใช้รหัสคูปองส่วนลดได้
  • เงื่อนไขในการใช้รหัสคูปองส่วนลด 6,000 บาท ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
   • รหัสคูปองจาก Galaxy Gift ต้องใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ท่านได้ทำการจองและซื้อสินค้าเท่านั้น และซื้อสินค้าได้เฉพาะประเภท Wearable หรือ Accessory ตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
   • รหัสคูปองส่วนลดสามารถใช้งานได้ 1 ครั้ง และจะมีอายุการใช้งานระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
   • ราคาสินค้าที่ท่านสามารถใช้รหัสคูปองส่วนลดได้ จะต้องไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • เงื่อนไขรับสิทธิ์รับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว
  • ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์รับประกันจอแตกพร้อมกับสิทธิ์รับรหัสคูปองส่วนลดจำนวน 6,000 บาทข้างต้นผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
  • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 8,500 บาท โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม
  • การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น โดยจะอ้างอิงจากวันที่กดรับสิทธิ์บน Galaxy Gift หากไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
  • สิทธิ์รับประกันจอแตก ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
  • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์การรับประกันจอแตก
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขในการใช้สิทธิเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ (Trade-in)
  • ต้องเป็นลูกค้าที่จอง Samsung Galaxy Note 9 จาก Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการและรับสินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าในส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด
  • ลูกค้าผู้จองสินค้า สามารถนำโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อหรือรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ ให้กับบริษัทรับซื้อที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่อง Samsung Galaxy Note 9 ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้า ที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า ในวันรับสินค้า และลูกค้าต้องขายเครื่องเก่าในวันเดียวกับวันที่มารับ Samsung Galaxy Note 9
  • จำกัดสิทธิ์ในการขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วเพียง 1 เครื่อง ต่อ 1บัตรประชาชน เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่องเท่านั้น
  • การประเมินราคารับซื้อ จะเป็นไปตามราคาที่ผู้ซื้อกำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อเครื่องโทรศัพท์ใช้แล้ว แต่อย่างใด
  • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วซึ่งเกินกว่าราคาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  • สามารถตรวจสอบรุ่นและราคารับซื้อได้ที่ Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น., Samsung Brand Shop เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น และ https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
  • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.
 • เฉพาะลูกค้าที่จองสินค้าที่ Samsung Brand Shop เท่านั้น และรับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับของแถมเพิ่มเป็นปากกา S-Pen มูลค่า 850 บาท สิทธิ์มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ลูกค้าต้องจองสินค้าผ่าน Samsung Brand Shop เท่านั้น และแสดงหมายเลขการจอง, โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 9 พร้อมเลข IMEI และบัตรประชาชน ให้ Samsung Brand Shopลงทะเบียนเพื่อรับของแถม
  • ลูกค้าต้องขอรับของแถม จาก Samsung Brand Shop ที่ลูกค้าได้ทำการจองในเวลารับสินค้า
  • หากลูกค้าไม่ขอรับของแถมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะรับของแถมนั้น และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
  • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • สิทธิมีจำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้านี้ท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เงื่อนไขโปรโมชั่น
* เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน 1,099.- และเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการเครือข่าย
** ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ Galaxy Gift ภายในวันที่ 22 - 31 ส.ค. 61 *** ของมีจำนวนจำกัด
 • Ocean Blue
  Ocean Blue
 • Metallic Copper
  Metallic Copper
 • Midnight Black
  Midnight Black
* เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตามผู้ให้บริการเครือข่ายฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการ ณ ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ร่วมรายการ
** ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ Galaxy Gift ภายในวันที่ 22 – 31 ส.ค. 61

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองหรือซื้อสินค้าผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย

 • ลงทะเบียนจองหรือลงทะเบียนซื้อ Samsung Galaxy Note9 ผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2561 ได้รับสิทธิ์รับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รายละเอียดปรากฏดังนี้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิ์รับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณี ตก แตก ร้าว
  • ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์รับประกันจอแตกข้างต้นผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift บน Samsung Galaxy Note 9 ที่ท่านได้ซื้อ ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
  • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 8,500 บาท โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม
  • การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น โดยจะอ้างอิงจากการกดรับสิทธิประกันหน้าจอแตกผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift หากไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
  • สิทธิ์รับประกันจอแตก ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์การรับประกันจอแตก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • จำกัดสิทธิ์การจองหรือซื้อโทรศัพท์ 2 เครื่อง ต่อ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น
 • วิธีการลงทะเบียนจองหรือลงทะเบียนซื้อ Samsung Galaxy Note 9 เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการเครือข่าย
 • เวลาเปิด-ปิด การลงทะเบียนจองหรือลงทะเบียนซื้อขึ้นกับเงื่อนไขของผู้ให้บริการเครือข่าย
 • สิทธิ์การลงทะเบียนจองหรือลงทะเบียนซื้อสินค้ามีจำนวนจำกัด และขึ้นกับเงื่อนไขของช่องทางการสั่งจองหรือซื้อของผู้ให้บริการเครือข่าย
 • หลังจากทำการจองหรือซื้อสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับข้อความยืนยัน ผ่านทาง E-mail และ/หรือ SMS เป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางการลงทะเบียนจองหรือลงทะเบียนซื้อของผู้ให้บริการเครือข่าย
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ หลังจากยืนยันการจองหรือซื้อแล้ว
 • ในกรณีรับสินค้าที่ร้านค้าผู้ให้บริการเครือข่าย สามารถรับได้เฉพาะช่องทางที่ทำการลงทะเบียนจองสินค้าและสาขาที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสินค้าไว้ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ละแห่งกำหนด พร้อมนำ SMS หรือ Email ที่มีรหัสการจองมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจอง และบัตรประชาชน โดยผู้สั่งจองสินค้าจะต้องมารับสินค้าด้วยตัวเอง เท่านั้น
 • หากผู้ที่ทำการจองสินค้า ไม่มารับสินค้าในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การจอง และการรับสิทธิ์ของสมนาคุณ

และร้านค้าที่ร่วมรายการ

และร้านค้าที่ร่วมรายการ

* เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ Galaxy Gift ภายในวันที่ 22 – 31 ส.ค. 61

เงื่อนไขการลงทะเบียนซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Samsung Online Shop, Lazada Thailand และ Shopee Thailand

 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนซื้อ Samsung Galaxy Note 9 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th) หรือ Samsung Official Store บน Lazada Thailand หรือ Shopee Thailand ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2561 ได้ โดยสิทธิ์การลงทะเบียนซื้อสินค้ามีจำนวนจำกัด และผู้ลงทะเบียนซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์รับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว ตามเงื่อนไขที่ปรากฏด้านล่าง
 • หลังจากทำการซื้อสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับข้อความยืนยัน ผ่านทาง E-mail และ/หรือ SMS เป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางการสั่งซื้อ
 • เวลาเปิด-ปิด การลงทะเบียนซื้อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของช่องทางออนไลน์ลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อ
 • จำกัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนซื้อ 1 ท่าน (E-mail) ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ หลังจากยืนยันการซื้อแล้ว
 • สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการซื้อเป็นไปตามข้อกำหนดของ Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th) หรือ Samsung Official Store บน Lazada Thailand หรือ Shopee Thailand หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อช่องทางที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อในแต่ละช่องทางดังนี้
  • Samsung Online Shop: Call Center โทร 02-689-3232 ทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
  • Lazada: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-018-0000 ทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น.
  • Shopee: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-017-8399 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-18.00 น.
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้านี้ท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขการได้สิทธิ์รับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณี ตก แตก ร้าว
  • ลูกค้าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift พร้อมทั้งกรอกรหัสการสั่งซื้อสินค้า และเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการซื้อ Samsung Galaxy Note 9 และสำเนาบัตรประชาชน ผ่านทางแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
  • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 8,500 บาท โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม
  • การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น โดยจะอ้างอิงจากวันที่กดรับสิทธิ์บน Galaxy Gift หากไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
  • สิทธิ์รับประกันจอแตก ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
  • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์การรับประกันจอแตก
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

GALAXY BUTLER

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

Galaxy Note9

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก