เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy Note9 (128 GB)
  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 มีสิทธิ์
  รับส่วนลด 5,000 บาท
 • เฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง
  อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้า
  ที่ร่วมรายการ รวมถึง https://shop.samsung.com/th หรือ
  ที่จัดจำหน่าย
  Shopee Thailand (sold by Samsung_Thailand)
  หรือ JD (sold by JD Central) หรือ Lazada Thailand
  (sold by Lazada) และช่องทางผู้ให้บริการเครือข่าย (เฉพาะการ
  ซื้อมือถือที่ไม่ผูกกับ
  แพคเกจของผู้ให้บริการเครือข่ายเท่านั้น)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด สิ่งของ
  หรือรางวัลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
  ให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือ
  โทร 02-689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้น
  วันหยุดนักขัตฤกษ์)

GALAXY BUTLER

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

Galaxy Note9

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก