ขอบคุณทุกการตอบรับ

ขยายเวลาการจอง Galaxy S10+
เฉพาะรุ่น 128GB พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

โอกาสสุดท้าย วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562

Galaxy S10

Galaxy S10

ความจุ 128GB (RAM 8)

 • Prism Black
 • Prism White
 • Prism Green
Galaxy S10+

Galaxy S10+

ความจุ 1TB (RAM 12)

ความจุ 512GB (RAM 8)

 • Ceramic Black
 • Ceramic White

ความจุ 128GB (RAM 8)

 • Prism Black
 • Prism White
 • Prism Green

ขยายเวลาการจอง
พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ Galaxy S10+

เพิ่มความจุเป็น 512GB
จากความจุ 128GB

จองผ่าน Samsung Brand Shop | Samsung Online Shop | และร้านค้าที่ร่วมรายการ

จองผ่าน Samsung Brand Shop,
Samsung Online Shop และ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ

จองวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562
และรับสินค้าวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562

 • รุ่น
 • ความจุ
 • โปรโมชั่น
 • Galaxy S10+
 • 128GB
  (RAM 8 GB)
 • รับสิทธิ์ อัพเกรดเพิ่มความจุเป็น 512GB (RAM 8) มูลค่า 9,000.-

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสินค้าที่ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ลูกค้าที่จอง Samsung Galaxy S10+ ความจุ 128GB ได้ที่ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ (ไม่ร่วมผู้ให้บริการเครือข่ายและช่องทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 (สิทธิ์การจองมีจำนวนจำกัด) จะได้รับสิทธิ์อัพเกรดความจุเป็น 512 GB และรับสิทธิ์รับประกันหน้าจอนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว ผ่านการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ภายในเวลาที่กำหนด
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับของแถมในทุกกรณี
 • ของแถมหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • จำกัดสิทธิ์การจองเพื่อซื้อสินค้าได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น
 • ลูกค้าที่จองสินค้าจำเป็นต้องวางเงินมัดจำ 2,000 บาท ในวันจองสินค้า
 • หลังจากทำการจองสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับหลักฐานการจอง (ใบจอง, ข้อความยืนยัน และรหัสการจอง ผ่านทาง SMS และ Email) เพื่อนำมาแสดงในวันรับสินค้า
 • ลูกค้าที่จองสินค้าสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถรับสินค้าได้ที่ Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ท่านได้ทำการจองสินค้า ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น โดยในวันรับสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องนำหลักฐานการจองอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบจอง หรือ SMS หรือ Email) และบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
 • หลังจากยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า แต่ไม่มารับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การจอง สิทธิ์ในการได้เงินมัดจำคืน และสิทธิพิเศษจากการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำที่ลูกค้าได้วางไว้ในวันจองสินค้า
 • เงื่อนไขรับสิทธิ์รับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว
  • ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์รับประกันหน้าจอผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ระหว่างวันที่ 8-31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
  • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 6,500 บาท โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม
  • การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น โดยจะอ้างอิงจากวันที่กดรับสิทธิ์บน Galaxy Gift หากไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
  • สิทธิ์ประกันหน้าจอ ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
  • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์การประกันหน้าจอ
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Galaxy Gift หรือไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันหน้าจอได้ ติดต่อ Buzzebee Call Center ที่เบอร์ 02-645-1212 วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232
 • เงื่อนไขในการใช้สิทธิเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ (Trade-in)
  • ลูกค้าที่จอง Samsung Galaxy S10+ จาก Samsung Brand Shop หรือร้านค้าที่ร่วมรายการและรับสินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าในส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด สามารถนำโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อหรือรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ มาขายให้กับบริษัทรับซื้อที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่อง Samsung Galaxy S10+ ณ Samsung Brand Shop หรือร้านค้า ที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า ในวันรับสินค้า และลูกค้าต้องขายเครื่องเก่าในวันเดียวกับวันที่มารับ Samsung Galaxy S10+
  • จำกัดสิทธิ์ในการขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วเพียง 1 เครื่อง ต่อ 1บัตรประชาชน เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่องเท่านั้น
  • การประเมินราคารับซื้อ จะเป็นไปตามราคาที่ผู้ซื้อกำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อเครื่องโทรศัพท์ใช้แล้ว แต่อย่างใด
  • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วซึ่งเกินกว่าราคาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  • สามารถตรวจสอบรุ่นและราคารับซื้อได้ที่ Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น., Samsung Brand Shop เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น และ https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
  • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้า ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

GALAXY BUTLER

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

Galaxy S10 | S10+

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Galaxy S10e
Galaxy S10
Galaxy S10+

Colors

Galaxy S10e
 • Prism White
 • Prism Black
 • Prism Green
Galaxy S10
 • Prism White
 • Prism Black
 • Prism Green
Galaxy S10+
 • Prism White
 • Prism Black
 • Prism Green
 • Ceramic White*
 • Ceramic Black*

Screen size

Galaxy S10e 5.8”
Galaxy S10 6.1”
Galaxy S10+ 6.4”

Display type

Galaxy S10e Flat
Galaxy S10 Edge
Galaxy S10+ Edge

Fingerprint Sensor

Galaxy S10e Capacitive Fingerprint Sensor (Side)
Galaxy S10 Ultrasonic Fingerprint Sensor (On-screen)
Galaxy S10+ Ultrasonic Fingerprint Sensor (On-screen)

Front Camera

Galaxy S10e Selfie Camera
Galaxy S10 Selfie Camera
Galaxy S10+ Selfie Camera RGB Depth Camera

Rear Camera

Galaxy S10e Wide-angle Camera Ultra Wide Camera
Galaxy S10 Telephoto Camera Wide-angle Camera Ultra Wide Camera
Galaxy S10+ Telephoto Camera Wide-angle Camera Ultra Wide Camera

Battery Capacity*

Galaxy S10e 3100mAh (typical)
Galaxy S10 3400mAh (typical)
Galaxy S10+ 4100mAh (typical)
 • รุ่น และสีขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ หรือผู้ให้บริการ
 • *รุ่น Ceramic มีเฉพาะ Galaxy S10+ ความจุ 8GB/512GB และ 12GB/1TB
 • 3100mAh, 3400mAh และ 4100mAh (Typical) หมายถึงค่าทั่วไปของความจุของแบตเตอรี่ที่ได้จากการทดสอบของห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม ค่า Rated (ขั้นต่ำ) จะมีจำนวนน้อยกว่า ค่า Typical ทดสอบตามเงื่อนไขของห้องปฏิบัติการของบุคคลภายนอก ซึ่งจะเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณเมื่อพิจารณาจากความเบี่ยงเบนของความจุของแบตเตอรี่จากตัวอย่างแบตเตอรี่ที่ทดสอบภายใต้มาตรฐาน IEC 61960 ค่า Rated (ขั้นต่ำ) คือ 3000mAh สำหรับ Galaxy S10e, 3300mAh สำหรับ Galaxy S10 และ 4000mAh สำหรับ Galaxy S10+ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เครือข่าย รูปแบบการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ

Expand to see the differences between Galaxy S10 models.