เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ 128GB, S10+ 512GB หรือ S10+ 1TB ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 จะได้รับส่วนลด 4,000 บาท พร้อมเลือกใช้สิทธิผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • เฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดเท่านั้น
 • สิทธิส่วนลด 4,000 บาท เฉพาะการซื้อสินค้าจาก Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ในกรณีที่ซื้อผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย ให้เฉพาะการซื้อเครื่องเปล่าโดยไม่ผูกแพคเกจจากผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • สิทธิผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน ให้เฉพาะการซื้อสินค้าจาก Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ไม่รวมผู้ให้บริการเครือข่ายและช่องทางออนไลน์)
 • สิทธิการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ให้เฉพาะการซื้อสินค้าจาก Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ในกรณีของผู้ให้บริการเครือข่ายและช่องทางออนไลน์ให้สิทธิเฉพาะผู้ให้บริการเครือข่าย AIS และ https://shop.samsung.com/th เท่านั้น)
 • จำกัดสิทธิในการใช้สิทธิผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับ Galaxy S Series 2 สิทธิต่อ 1 บัตรเครดิตตลอดรายการ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • สิทธิ์ในการรับของสมนาคุณหรือส่วนลดไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับของสมนาคุณหรือสิทธิพิเศษ
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ การผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บัตรในการชำระค่าสินค้าโดยตรง

เครื่องที่จะรับ Trade In มี 3 เกรดต่อไปนี้

 • ลักษณะเครื่องเกรด A คือ เครื่องจะต้องมีความสมบูรณ์ หรือมีความสมบูรณ์เกือบ 100% ได้แก่ ตัวเครื่องไม่มีรอย หรือถ้าหากมีรอยขีดข่วนจะต้องมีรอยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น รอยที่มีดังกล่าว จะต้องไม่มีรอยลึกหรือกินเนื้อของตัวเครื่อง
 • ลักษณะเครื่องเกรด B คือ เครื่องที่มีรอยขีดข่วนค่อนข้างมาก โดยรอยที่ว่านั้นจะมีปานกลาง – มากพอสมควร แต่ตัวเครื่องต้อง ไม่ผุกร่อน หรือเป็นรอยที่รุนแรงจนตัวเครื่องเสียรูปทรง ได้แก่ ตัวเครื่องงอ มีชิ้นส่วนหลุดหาย ซึ่งอาจจะทำให้ส่วนนั้น ใช้งานไม่ได้
 • ลักษณะเครื่องเกรด C คือ หน้าจอแตกหรือหน้าจอเบิร์น ในส่วนของหน้าจอที่แตกหรือเบิร์นนั้น จะต้องสามารถใช้งานได้ปกติ สามารถตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องได้
 • ตรวจสอบราคาเครื่องเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่

 • เพียงขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้กับบริษัทรับซื้อที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต Samsung Galaxy เครื่องใหม่ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ และซื้อเครื่องใหม่รุ่น Galaxy S10, S10+ 128GB หรือ S10+ 512GB ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
  1. กรณีเครื่องเก่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทรับซื้อกำหนด ท่านจะได้รับส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่เท่ากับมูลค่าเครื่องเก่าและส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท หรือ
  2. กรณีเครื่องเก่าไม่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทรับซื้อกำหนด เช่น เครื่องเปิดไม่ติด ท่านสามารถนำเครื่องเก่าเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ได้ โดยมูลค่าเครื่องเก่ามีค่าเป็นส่วนลด 1,000 บาท
 • พิเศษ เฉพาะเครื่องเก่ารุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น (ตรวจสอบรายละเอียดได้ ณ จุดขาย) และซื้อเครื่องใหม่ Galaxy S10+ 128GB สามารถเลือกรับสิทธิพิเศษ ส่วนลด 1,000 บาท หรืออัพเกรดมือถือเครื่องใหม่จาก Galaxy S10+ 128GB เป็น S10+ 512GB (ในกรณีเลือกรับสิทธิพิเศษส่วนลด 1,000 บาท สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นส่วนลด 4,000 บาทข้างต้นได้ แต่หากเลือกรับสิทธิในการอัพเกรดมือถือจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นรับส่วนลด 4,000 บาท ข้างต้นได้อีก)
 • พิเศษ เฉพาะเครื่องเก่ารุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น (ตรวจสอบรายละเอียดได้ ณ จุดขาย) และซื้อเครื่องใหม่ Galaxy S10+ 512GB จะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดเพิ่มจาก 1,000 เป็น 5,000 บาท (ในกรณีเข้าร่วมโปรโมชั่นรับส่วนลด 4,000 บาทข้างต้น) หรือส่วนลดเพิ่มจาก 1,000 เป็น 9,000 บาท (ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นรับส่วนลด 4,000 บาทข้างต้นได้อีก)
 • ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมข้างต้นให้เฉพาะที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ไม่รวมผู้ให้บริการเครือข่าย AIS และ https://shop.samsung.com/th)
 • สีของ Galaxy S10lS10+lS10e แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนซื้อ
 • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่องเท่านั้น
 • เครื่องเก่าที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตรุ่นใดก็ได้ 1เครื่องเท่านั้นโดยต้องซื้อเครื่องใหม่กับร้านค้าที่มีการขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วและต้องเป็นวันเดียวกับที่ขายเครื่องเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อกำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตใช้แล้ว แต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วซึ่งเกินกว่าราคาซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการรับซื้อเครื่องเก่าได้ที่ Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น. และ https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ Call Center เบอร์ 0-2689-3232

GALAXY BUTLER

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

Galaxy S10 | S10+

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Galaxy S10e
Galaxy S10
Galaxy S10+

Colors

Galaxy S10e
 • Prism White
 • Prism Black
 • Prism Green
Galaxy S10
 • Prism White
 • Prism Black
 • Prism Green
Galaxy S10+
 • Prism White
 • Prism Black
 • Prism Green
 • Ceramic White*
 • Ceramic Black*

Screen size

Galaxy S10e 5.8”
Galaxy S10 6.1”
Galaxy S10+ 6.4”

Display type

Galaxy S10e Flat
Galaxy S10 Edge
Galaxy S10+ Edge

Fingerprint Sensor

Galaxy S10e Capacitive Fingerprint Sensor (Side)
Galaxy S10 Ultrasonic Fingerprint Sensor (On-screen)
Galaxy S10+ Ultrasonic Fingerprint Sensor (On-screen)

Front Camera

Galaxy S10e Selfie Camera
Galaxy S10 Selfie Camera
Galaxy S10+ Selfie Camera RGB Depth Camera

Rear Camera

Galaxy S10e Wide-angle Camera Ultra Wide Camera
Galaxy S10 Telephoto Camera Wide-angle Camera Ultra Wide Camera
Galaxy S10+ Telephoto Camera Wide-angle Camera Ultra Wide Camera

Battery Capacity*

Galaxy S10e 3100mAh (typical)
Galaxy S10 3400mAh (typical)
Galaxy S10+ 4100mAh (typical)
 • รุ่น และสีขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ หรือผู้ให้บริการ
 • *รุ่น Ceramic มีเฉพาะ Galaxy S10+ ความจุ 8GB/512GB และ 12GB/1TB
 • 3100mAh, 3400mAh และ 4100mAh (Typical) หมายถึงค่าทั่วไปของความจุของแบตเตอรี่ที่ได้จากการทดสอบของห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม ค่า Rated (ขั้นต่ำ) จะมีจำนวนน้อยกว่า ค่า Typical ทดสอบตามเงื่อนไขของห้องปฏิบัติการของบุคคลภายนอก ซึ่งจะเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณเมื่อพิจารณาจากความเบี่ยงเบนของความจุของแบตเตอรี่จากตัวอย่างแบตเตอรี่ที่ทดสอบภายใต้มาตรฐาน IEC 61960 ค่า Rated (ขั้นต่ำ) คือ 3000mAh สำหรับ Galaxy S10e, 3300mAh สำหรับ Galaxy S10 และ 4000mAh สำหรับ Galaxy S10+ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เครือข่าย รูปแบบการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ

Expand to see the differences between Galaxy S10 models.