เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสินค้าที่ Samsung Experience Store หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ลูกค้าสามารถสั่งจอง Samsung Galaxy S20 FE I S20 FE 5G ได้ที่ Samsung Experience Store หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ถึง 15 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00น. สิทธิ์การจองมีจำนวนจำกัด
 • จำกัดสิทธิ์การจองเพื่อซื้อสินค้าได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น
 • ลูกค้าที่จองสินค้าจำเป็นต้องชำระเงินมัดจำ 2,000 บาท ในวันจองสินค้า
 • ในวันรับสินค้า ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการจองอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใบจอง, ข้อความยืนยัน และรหัสการจอง ผ่านทาง SMS และ Email) พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
 • ลูกค้าที่จองสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถรับสินค้า Samsung Galaxy S20 FE | S20 FE 5G ได้ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 ที่ Samsung Experience Store หรือร้านค้าที่ท่านได้ทำการจองสินค้าในเวลาทำการของร้านค้า
 • ลูกค้าที่สั่งจองสินค้า Samsung Galaxy S20 FE 128GB จะได้รับสิทธิ์อัพเกรดเป็นรุ่น Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB ลูกค้าที่สั่งจองสินค้า Samsung Galaxy S20 FE 5G 256GB จะได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ 22,900บาท
 • ลูกค้าที่สั่งจองสินค้า Samsung Galaxy S20 FE | S20 FE 5G ทุกความจุ จะได้รับบริการ Samsung Care+ สัญญาระยะเวลา 1 ปี โดยบริการที่มอบให้รวมประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง รวมถึงกรณีจอแตก ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ความคุ้มครองสูงสุดเท่าราคาแนะนำของเครื่องก่อนได้รับส่วนลด โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และบริการส่งช่างเทคนิคถึงบ้านคุณ เฉพาะพื้นที่ให้บริการ ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://www.samsung.com/th/offer/samsung-care-plus/
 • สีของ Samsung Galaxy S20 FE | S20 FE 5G ในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ร้านค้าก่อนจอง
 • หลังจากยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้า แต่ไม่มารับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การจอง สิทธิ์ในการได้เงินมัดจำคืน และสิทธิ์ได้รับของแถมหรือสิทธิ์พิเศษอื่นจากการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำที่ลูกค้าได้วางไว้ในวันจองสินค้า
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับของแถม หรือสิทธิ์พิเศษในทุกกรณี
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้า ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น และเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ติดต่อ Call Center โทร 1282

เงื่อนไขการซื้อและรับ The New Galaxy น้องใหม่ Galaxy S20 FE เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย โดยใช้สิทธิพิเศษภายใต้กิจกรรม FIND YOUR COLOR EDITION | ค้นหาสีที่เป็นคุณ

 • ลูกค้าที่ได้รับโค้ดจากกิจกรรม FIND YOUR COLOR EDITION | ค้นหาสีที่เป็นคุณ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2563 - 22 กันยายน 2563 จะได้รับสิทธิพิเศษ รับเครื่องสมาร์ทโฟน The New Galaxy น้องใหม่ “Galaxy S20 FE” ก่อนใครเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย เมื่อลูกค้าใช้โค้ดทำการซื้อสินค้าที่ samsung.com (https://www.samsung.com/th/smartphones/galaxy-s20/buy )  ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. – 2 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ด้วยการระบุโค้ดที่ได้รับในขั้นตอนการชำระเงิน โดยสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (กรณีลูกค้าใช้โค้ดซื้อสินค้าหลัง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. - 11 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนด ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)
 • โค้ดที่ได้รับจะใช้ได้เพียง 1 ครั้งและจำกัดสิทธิการใช้โค้ด 1 โค้ด ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • จำนวนสมาร์ทโฟน สีและรุ่น มีจำนวนจำกัด
 • ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่น Pre-order ตามรุ่นและสีที่ลูกค้าทำการเลือกซื้อ
 • สิทธิในการรับเครื่องก่อนใคร ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากลูกค้าไม่มาซื้อสินค้าภายในเวลาที่กำหนด หรือพบความผิดพลาดในการลงทะเบียน หรือทำผิดเงื่อนไข ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิในการรับเครื่องก่อนใคร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์พิเศษในทุกกรณี
 • หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 1282 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง