เรียนลูกค้าที่จองและซื้อ Galaxy S8 l S8+ ที่ยังไม่ได้รับของสมนาคุณ

ลูกค้า Pre-Booking ที่ จองและซื้อ Galaxy S8 l S8+ ในวันที่ 28 เม.ษ. - 10 พ.ค. 2560 ที่ยังไม่ได้รับของสมนาคุณ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อลูกค้า เพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งของสมนาคุณได้ เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่ครบถ้วน โดยลูกค้าที่ยังไม่ได้รับของสมนาคุณ สามารถติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Call Center 02-689-3233 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยแจ้ง หมายเลขการจอง และ หมายเลขอีมี่ มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ ไม่รับของสมนาคุณ ขออภัยในความไม่สะดวก