SMART HUB
รวดเร็วและฉลาด!

เข้าถึงทุกคอนเทนต์ได้อย่างง่ายๆ
ภายในหน้าจอเดียว

Single Access

เข้าถึงคอนเทนต์ได้ง่าย
รวบรวมภายในหน้าจอเดียว

Direct Access

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติ
บนหน้าจอ Smart Hub

Fast TV Booting

> เเปลี่ยนช่องทีวีได้รวดเร็ว
> ใช้งานแอพฯ ที่ชื่นชอบได้ทันที
> เปลี่ยนแหล่งสัญญาณไม่มีสะดุด

New Smart Hub 2016

เข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ ง่ายขึ้น ควบคุม จัดการได้ในจอเดียว!

แค่กดปุ่ม Home ก็สามารถเข้าถึงทุกความบันเทิงใน Smart Hub ได้ทันที

จัดการง่าย เข้าถึงได้ในจุดเดียว สะดวกขึ้น!

New Smart Hub 2016

เข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ ง่ายขึ้น
ควบคุม จัดการได้ในจอเดียว!

แค่กดปุ่ม home ก็สามารถเข้าถึงทุกความบันเทิง
ใน Smart Hub ได้ทันที

จัดการง่าย เข้าถึงได้ในจุดเดียว สะดวกขึ้น!

จัดการแอพฯ ได้ง่าย
และรวดรวดเร็ว

วิธีเปลี่ยน-เพิ่ม-ลบ-ย้ายแอพฯใน Smart Hub