Terms & Conditions

Galaxy S20 Series

Galaxy Note 10 Series

Galaxy S10 Series


Galaxy S20 Series

          เอกสิทธิ์พิเศษ Galaxy Butler X Operators สำหรับลูกค้า  AIS (Serenade) / Dtac (Platinum Blue Member, Gold member) และ True (Black Card) ที่จองซื้อเครื่อง Hubble ผ่านทางเครือข่าย AIS, Dtac และTrue ในช่วง Pre-booking ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 5 มีนาคม 2563  จะได้รับบริการพิเศษ นาน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ได้แก่ บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และส่วนลด 50% ค่าอะไหล่และค่าแรง กรณีงานซ่อมนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกัน ณ ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ     

 

  • เงื่อนไขบริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมถึงบ้าน

- รับ - ส่งเครื่องซ่อมของลูกค้าถึงบ้านหรือที่ทำงาน  โดยระยะเวลาการรับ-ส่งเครื่องซ่อมขึ้นอยู่กับระยะทางและพื้นที่การให้บริการ

- ช่องทางการติดต่อขอรับบริการผ่านทาง Call Center 1282 ตลอด 24 ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอใช้บริการรับ-ส่ง ในช่วงวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ )

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกศูนย์บริการที่จะซ่อมแต่เพียงผู้เดียว

-ในกรณีที่มีค่าซ่อมที่ต้องชำระ ลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมด้วยการโอนเงินให้แก่ศูนย์บริการ ก่อนการส่งเครื่องคืน

- ลูกค้าเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ Call Center

o ชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

o หมายเลข IMEI

o อาการเสียของเครื่อง

o สถานที่อยู่ในการรับสินค้า

o วันและเวลาที่ลูกค้าสะดวกให้เข้าไปรับสินค้า

- การเตรียมเครื่องก่อนส่งซ่อมของลูกค้า

o ลูกค้าต้องสำรองข้อมูลในเครื่องเก็บเอาไว้ก่อนส่งซ่อม

o หากมีการตั้งรหัสปลดล็อกหน้าจอเอาไว้ให้ลูกค้านำรหัสปลดล็อกหน้าจอออกก่อนการส่งซ่อม

o สำหรับลูกค้าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลลูกค้าไม่ต้องบรรจุเครื่องลงในกล่องพัสดุ

o สำหรับลูกค้าพื้นที่ต่างจังหวัดลูกค้าต้องบรรจุเครื่องลงในกล่องพัสดุด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการชำรุดของเครื่องและเขียนชื่อ- นามสกุล พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขงานซ่อมที่ได้รับแจ้งจาก Call center  และหมายเลข IMEI ของเครื่อง

o ที่อยู่ที่จัดส่งศูนย์บริการซัมซุง 1770 อาคารโอเอไอ ทาวเวอร์ อาคาร 2 ชั้น 11 ถเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

o หากของที่ฝากส่งเป็นของผิดกฎหมาย ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

- การเข้ารับ-ส่ง เครื่องซ่อมของลูกค้า

o เจ้าหน้าที่ขนส่งจะทำการติดต่อเพื่อยืนยันที่อยู่ ในการเข้ารับ-ส่ง เครื่องซ่อมของลูกค้า

o ลูกค้าต้องตรวจสอบเครื่องและเซ็นต์เอกสารรับเครื่องทุกครั้ง

- ระยะเวลาในการดำเนินการการรับ-ส่งเครื่องซ่อม

o สำหรับพื้นที่ในการกรุงเทพและปริมณฑล จะใช้เวลาภายใน 1 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ

o สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดระยะเวลาการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และบริษัทขนส่ง โดย Call Center จะแจ้งระยะเวลาดำเนินการให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 

  • เงื่อนไขการรับสิทธิ์ส่วนลด 50%

- ส่วนลด 50% ของราคาค่าอะไหล่และค่าบริการ (ไม่รวม VAT 7%) สูงสุด 5,000 บาท กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขรับประกัน (เฉพาะศูนย์บริการที่ร่วมรายการ)

- สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด 1 ครั้ง/1 IMEI ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิ์ก่อนรับบริการซ่อม

หมายเหตุ :

- วันที่ซื้อสินค้าจะอ้างอิงจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
- หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร 1282
- หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไขจะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ทั้งหมดทันที
- ไม่สามารถแลก ทอน โอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


Galaxy Note10 Series

          เอกสิทธิ์พิเศษ Galaxy Butler X Operators สำหรับลูกค้า  AIS (Serenade) / Dtac (Blue Member, Gold member) และ True (Black Card) ที่จองซื้อเครื่อง Samsung Galaxy Note10 I 10+ ผ่านทางเครือข่าย AIS, Dtac และTrue ในช่วง Pre-booking ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 – 23 สิงหาคม 2562  จะได้รับบริการพิเศษ นาน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ได้แก่ บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกันจอแตกกรณีตกแตกร้าวและขยายความคุ้มครองประกันหน้าจอให้รวมกรณีรอยขีดข่วนส่วนลด 50% ค่าอะไหล่และค่าแรง กรณีงานซ่อมนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกัน ณ ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ     

 

  • เงื่อนไขบริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมถึงบ้าน

- รับ - ส่งเครื่องซ่อมของลูกค้าถึงบ้านหรือที่ทำงาน  โดยระยะเวลาการรับ-ส่งเครื่องซ่อมขึ้นอยู่กับระยะทางและพื้นที่การให้บริการ

- ช่องทางการติดต่อขอรับบริการผ่านทาง Call Center 1282 ตลอด 24 ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอใช้บริการรับ-ส่ง ในช่วงวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ )

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกศูนย์บริการที่จะซ่อมแต่เพียงผู้เดียว

-ในกรณีที่มีค่าซ่อมที่ต้องชำระ ลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมด้วยการโอนเงินให้แก่ศูนย์บริการ ก่อนการส่งเครื่องคืน

- ลูกค้าเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ Call Center

o ชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

o หมายเลข IMEI

o อาการเสียของเครื่อง

o สถานที่อยู่ในการรับสินค้า

o วันและเวลาที่ลูกค้าสะดวกให้เข้าไปรับสินค้า

- การเตรียมเครื่องก่อนส่งซ่อมของลูกค้า

o ลูกค้าต้องสำรองข้อมูลในเครื่องเก็บเอาไว้ก่อนส่งซ่อม

o หากมีการตั้งรหัสปลดล็อกหน้าจอเอาไว้ให้ลูกค้านำรหัสปลดล็อกหน้าจอออกก่อนการส่งซ่อม

o สำหรับลูกค้าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลลูกค้าไม่ต้องบรรจุเครื่องลงในกล่องพัสดุ

o สำหรับลูกค้าพื้นที่ต่างจังหวัดลูกค้าต้องบรรจุเครื่องลงในกล่องพัสดุด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการชำรุดของเครื่องและเขียนชื่อ- นามสกุล พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขงานซ่อมที่ได้รับแจ้งจาก Call center  และหมายเลข IMEI ของเครื่อง

o ที่อยู่ที่จัดส่งศูนย์บริการซัมซุง 1770 อาคารโอเอไอ ทาวเวอร์ อาคาร 2 ชั้น 11 ถเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

o หากของที่ฝากส่งเป็นของผิดกฎหมาย ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

- การเข้ารับ-ส่ง เครื่องซ่อมของลูกค้า

o เจ้าหน้าที่ขนส่งจะทำการติดต่อเพื่อยืนยันที่อยู่ ในการเข้ารับ-ส่ง เครื่องซ่อมของลูกค้า

o ลูกค้าต้องตรวจสอบเครื่องและเซ็นต์เอกสารรับเครื่องทุกครั้ง

- ระยะเวลาในการดำเนินการการรับ-ส่งเครื่องซ่อม

o สำหรับพื้นที่ในการกรุงเทพและปริมณฑล จะใช้เวลาภายใน 1 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ

o สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดระยะเวลาการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และบริษัทขนส่ง โดย Call Center จะแจ้งระยะเวลาดำเนินการให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 

  • เงื่อนไขรับสิทธิ์ขยายความคุ้มครองการประกันหน้าจอ

- ลูกค้าจะต้องได้รับสิทธิ์ประกันหน้าจออยู่แล้วก่อนการใช้สิทธิ์ในข้อนี้

- เงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆจะต้องเป็นไปตามสิทธิ์การประกันหน้าจอที่ลูกค้ามีอยู่

- ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์นี้ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าและการใช้สิทธิ์ในข้อนี้ถือเป็นการใช้สิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอตามการประกันหน้าจอที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว

 

  • เงื่อนไขการรับสิทธิ์ส่วนลด 50%

- ส่วนลด 50% ของราคาค่าอะไหล่และค่าบริการ (ไม่รวม VAT 7%) สูงสุด 5,000 บาท กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขรับประกัน (เฉพาะศูนย์บริการที่ร่วมรายการ)

- สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด 1 ครั้ง/1 IMEI ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิ์ก่อนรับบริการซ่อม

หมายเหตุ :

- วันที่ซื้อสินค้าจะอ้างอิงจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
- หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร 1282
- หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ทั้งหมดทันที
- ไม่สามารถแลก ทอน โอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของ หรือรางวัลอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


Galaxy S10 Series

        เอกสิทธิ์พิเศษ Galaxy Butler X Operator สำหรับลูกค้า  AIS (Serenade Platinum, Gold) I Dtac (BlueMember) I True (Black Card) ที่จองซื้อเครื่อง Galaxy S10 I S10+ ผ่านทางเครือข่าย AIS, Dtac และTrue ในช่วง Pre-booking ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 4 มีนาคม 2562 และลงทะเบียนผ่าน Samsung Members application ภายใน 31 มีนาคม 2562 จะได้รับบริการพิเศษ นาน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ได้แก่ บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ขยายความคุ้มครองประกันหน้าจอให้รวมกรณีรอยขีดข่วน และส่วนลด 50% ค่าอะไหล่และค่าแรง กรณีงานซ่อมนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกัน ณ ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ

 

เงื่อนไขบริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมถึงบ้าน

- รับ - ส่งเครื่องซ่อมของลูกค้า ถึงบ้านหรือที่ทำงาน  โดยระยะเวลาการรับ-ส่งเครื่องซ่อม ขึ้นอยู่กับระยะทางและพื้นที่การให้บริการ

- ช่องทางการติดต่อขอรับบริการผ่านทาง Call Center 1282 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถแจ้งขอใช้บริการรับ-ส่ง ในช่วงวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ )

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกศูนย์บริการที่จะซ่อมแต่เพียงผู้เดียว

- ในกรณีที่มีค่าซ่อมที่ต้องชำระลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมด้วยการโอนเงินให้แก่ศูนย์บริการ ก่อนการส่งเครื่องคืน

- ลูกค้าเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ Call Center

o ชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

o หมายเลข IMEI

o อาการเสียของเครื่อง

o สถานที่อยู่ในการรับสินค้า

o วันและเวลาที่ลูกค้าสะดวกให้เข้าไปรับสินค้า

- การเตรียมเครื่องก่อนส่งซ่อมของลูกค้า

o ลูกค้าต้องสำรองข้อมูลในเครื่องเก็บเอาไว้ก่อนส่งซ่อม

o หากมีการตั้งรหัสปลดล็อกหน้าจอเอาไว้ให้ลูกค้านำรหัสปลดล็อกหน้าจอออกก่อนการส่งซ่อม

o สำหรับลูกค้าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ลูกค้าไม่ต้องบรรจุเครื่องลงในกล่องพัสดุ

o สำหรับลูกค้าพื้นที่ต่างจังหวัดลูกค้าต้องบรรจุเครื่องลงในกล่องพัสดุด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการชำรุดของเครื่องและเขียนชื่อ- นามสกุล พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขงานซ่อมที่ได้รับแจ้งจาก Call center  และหมายเลข IMEI ของเครื่อง

o ที่อยู่ที่จัดส่ง ศูนย์บริการซัมซุง 1770 อาคารโอเอไอ ทาวเวอร์ อาคาร 2 ชั้น 11 ถเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

o หากของที่ฝากส่ง เป็นของผิดกฎหมาย ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

-  การเข้ารับ-ส่ง เครื่องซ่อมของลูกค้า

o เจ้าหน้าที่ขนส่งจะทำการติดต่อ เพื่อยืนยันที่อยู่ ในการเข้ารับ-ส่ง เครื่องซ่อมของลูกค้า

o  ลูกค้าต้องตรวจสอบเครื่องและเซ็นต์เอกสารรับเครื่องทุกครั้ง

- ระยะเวลาในการดำเนินการการรับ-ส่งเครื่องซ่อม

o สำหรับพื้นที่ในการกรุงเทพ และปริมณฑล จะใช้เวลาภายใน 1 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ

o สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะเวลาการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และบริษัทขนส่ง โดย Call Center จะแจ้งระยะเวลาดำเนินการให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขรับสิทธิ์ขยายความคุ้มครองการประกันหน้าจอ

- ลูกค้าจะต้องได้รับสิทธิ์ประกันหน้าจออยู่แล้วก่อนการใช้สิทธิ์ในข้อนี้

- เงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆจะต้องเป็นไปตามสิทธิ์การประกันหน้าจอที่ลูกค้ามีอยู่

- ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์นี้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้าและการใช้สิทธิ์ในข้อนี้ถือเป็นการใช้สิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอตามการประกันหน้าจอที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ส่วนลด 50%

- ส่วนลด 50% ของราคาค่าอะไหล่และค่าบริการ (ไม่รวม VAT 7%) สูงสุด 5,000 บาท กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขรับประกัน (เฉพาะศูนย์บริการที่ร่วมรายการ)

- สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด 1 ครั้ง/1 IMEI ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิ์ก่อนรับบริการซ่อม

หมายเหตุ :

- วันที่ซื้อสินค้าจะอ้างอิงจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี ลงทะเบียนใบเสร็จผ่านและลงทะเบียน Samsung Members ภายใน 31 มีนาคม 2562
- หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร 1282
- หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไขจะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ทั้งหมดทันที
- ไม่สามารถแลก ทอน โอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


ศูนย์บริการที่รองรับบริการ Galaxy Butler X Operator

กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการซัมซุง สีลม (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)

ศูนย์บริการซัมซุง มาบุญครอง

ศูนย์บริการซัมซุง มีนบุรี

ศูนย์บริการซัมซุง เดอะมอล์ลบางกะปิ

ศูนย์บริการซัมซุง ซีค่อน ศรีนครินทร์

ศูนย์บริการซัมซุง ซีค่อน บางแค

ศูนย์บริการซัมซุง เซ็นทรัลพระรามเก้า

ศูนย์บริการซัมซุง เซ็นทรัลพระรามสอง

ศูนย์บริการซัมซุง เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์บริการซัมซุง เซ็นทรัลลาดพร้าว

ศูนย์บริการซัมซุง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

 

ต่างจังหวัด

ศูนย์บริการซัมซุง ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

ศูนย์บริการซัมซุง รัตนาธิเบศ

ศูนย์บริการซัมซุง อยุธยา

ศูนย์บริการซัมซุง นครสวรรค์

ศูนย์บริการซัมซุง เชียงใหม่

ศูนย์บริการซัมซุง พิษณุโลก

ศูนย์บริการซัมซุง โคราช

ศูนย์บริการซัมซุง อุดรธานี

ศูนย์บริการซัมซุง อุบลราชธานี

ศูนย์บริการซัมซุง ขอนแก่น

ศูนย์บริการซัมซุง พัทยา

ศูนย์บริการซัมซุง หาดใหญ่

ศูนย์บริการซัมซุง ภูเก็ต

ศูนย์บริการซัมซุง สุราษฎร์ธานี