บริการสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

SmartThings FAQ

เริ่มต้นใช้งานแอพ SmartThings ที่ให้คุณควบคุมตรวจสอบและทำให้บ้านของคุณจัดการโดยอัตโนมัติจากทุกที่

บริการควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหาจากระยะไกล (Remote Service)

ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่สามารถให้บริการควบคุมจากระยะไกล เพื่อแก้ไปัญหาเบื้องต้นให้กับอุปกรณ์ของท่าน