[WD17H7300KP/ST] วิธีการทิ้งน้ำฉุกเฉิน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : วิธีการปล่อยน้ำทิ้งฉุกเฉิน

 

A : ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ให้ระบายน้ำภายในถังซักก่อนนำผ้าออก

1 ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าออกจากเต้ารับหลัก
2 ค่อยๆกดบริเวณด้านบนของที่ปิดตัวกรองเพื่อเปิด
[WD17H7300KP/ST] วิธีการทิ้งน้ำฉุกเฉิน
3 ค่อยๆดึงท่อทิ้งน้ำฉุกเฉินออกมา
[WD17H7300KP/ST] วิธีการทิ้งน้ำฉุกเฉิน
4 ในขณะที่ถือส่วนปลายของท่อทิ้งน้ำให้เปิดฝาปิดท่อ
[WD17H7300KP/ST] วิธีการทิ้งน้ำฉุกเฉิน
5 ปล่อยน้ำให้ไหลลงสู่ภาชนะที่เตรียมไว้
[WD17H7300KP/ST] วิธีการทิ้งน้ำฉุกเฉิน
6 ปิดฝาปิดท่อและใส่ท่อทิ้งน้ำกลับเข้าที่
7 ปิดที่ปิดตัวกรอง

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ