[RT62K7350BS/ST] การแก้ไขเบื้องต้นกรณีเครื่องไม่ทำน้ำแข็ง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

Q : การแก้ไขเบื้องต้นกรณีเครื่องไม่ทำน้ำแข็ง

 

A : ในกรณีที่เครื่องไม่ทำน้ำแข็ง คุณสามารถทำการแก้ไขได้ดังนี้

- ในกรณีที่เพิ่งใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก  คุณต้องรอเป็น 12 ชั่วโมงก่อนที่ตู้เย็นจะเริ่มทำน้ำแข็ง

- โปรดสอบสอบว่าไม่ได้หยุดการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งขณะที่เครื่องทำน้ำแข็งทำงาน

- ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าช่องแช่แข็งไว้ต่ำกว่า 0 องศา (หรือ -5 องศา เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูง)

- ตรวจสอบว่าถังน้ำมีน้ำเต็ม

[RT62K7350BS/ST] การแก้ไขเบื้องต้นกรณีเครื่องไม่ทำน้ำแข็ง

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ