[Washing Machine] การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเครื่องซักผ้า

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเครื่องซักผ้า

ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปถ้าเครื่องซักผ้ามีปัญหา

1. เปิดเครื่องไม่ติดหรือไฟฟ้าไม่เข้า

การดำเนินการแก้ไข

    - ให้ตรวจเช็คว่าได้ทำการเสียบปลั้กเครื่องซักผ้าหรือไม่
        หรือได้ทำการยกเบรกเกอร์ขึ้นหรือไม่

    - ให้ลูกค้าลองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นมาลองเสียบดูครับว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

        เช่น พัดลม หรือเตารีด

    - ถ้าหาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นมาลองแล้วยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
        ต้องให้ลูกค้าตรวจเช็คตู้โหลดว่ามืเบรกเกอณืตัวใดทริปลงหรือไม่

    - ถ้ามีเบรกเกอร์ที่ตู้โหลดทริปลงให้ลูกค้ากดลูกเซอร์กิจลงแล้วยกขึ้นใหม่

2. เครื่องไม่ทำงาน

การดำเนินการแก้ไข

    - ได้ทำการปิดฝาเครื่องซักผ้าหรือไม่ 

        ถ้ายังไม่ปิดฝาให้ลองปิดฝาเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องทำงานหรือไม่

    - กดปุ่ม พัก หรือไม่

        ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้งและให้ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่

    - มีน้ำในถังสูงได้ระดับหรือไม่

        ถ้าแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน

    - ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่

        ถ้ายังไม่เปิดก๊อกน้ำก็ให้ทำการเปิด และตรวจสอบว่ามีน้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้าหรือไม่

3. ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง

การดำเนินการแก้ไข
    - ให้ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งพับหรืองอหรือไม่

        ถ้าท่อน้ำทิ้งพับหรืองอให้ทำการแก้ไข

    - ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตันหรือไม่

        ถ้ามีให้นำสิ่งแปลกปลอมออก

4. อาการน้ำรั่วจากข้อต่อจ่ายน้ำเข้า

- ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อนน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมาได้

        ให้ทำตามขั้นตอนในการประกอบอีกครั้ง

    การต่อท่อจ่ายน้ำ

        การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

    1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ

81

    2. ขั้นแรก ให้ใช้ไขควงหัวแฉก '+' เพื่อคลายสกรูสี่ตัวที่ข้อต่อ จากนั้นจับตัวข้อต่อและหมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 0.2 นิ้ว (5 มม.) ระหว่างส่วน (a) กับ (b)

82

    3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศรและดันส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน

83

    4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวแปลง ดึงส่วน (c) (ท่อจ่ายน้ำ) ลง เมื่อปล่อยส่วน (c) แล้วท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียง "คลิก"

84

- ให้ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในต่ำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

        ให้ทำการหมุนใหม่ให้แน่นอีกครั้ง

- ท่อน้ำทิ้งพับหรืองอหรือไมให้

        ทำการแก้ไขให้ตรงถ้าท่อทิ้งพับหรืองอ

- ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป

        น้ำอาจรั่วได้ให้ปิดก๊อกน้ำลงเล็กน้อย

5. อาการมีเสียงปั่นดังและเครื่องสั่น

    - ให้ตรวจสอบดูว่าผ้ากระจ่ายอย่าในถังอย่างสมดุลหรือไม่

        ทำการจัดให้กระจ่ายออก และเริ่มต้นทำงานใหม่

    - ให้ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับหรือไม่

    - ให้ตรวจสอบว่าขาปรับระดับหลวมหรือไม่

    - ให้ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นพิงอยู่หรืออยู่ล้อมรอบ

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ