[WW90K6410QW/ST] ขั้นตอนการปล่อยน้ำทิ้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 60

 

 

 

 

 

 

     เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอาทิเช่น ไฟที่บ้านดับ เครื่องหยุดทำงานไม่สามารถเปิดฝาได้  ทำให้มีผ้าและน้ำขังอยู่ในเครื่องสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ดังนี้

 

     1.ปิดเครื่องและถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าออก  เตรียมภาชนะสำหรับใส่น้ำ


     2.เปิดฝาตัวกรอง (A) ที่ด้านล่างของตัวเครื่องซักผ้าโดยใช้เหรียญ กุญแจ หรือวัตถุที่เป็นโลหะบางๆ


                            2 


     3.วางภาชนะที่เตรียมไว้ใกล้ฝาตัวกรอง  แล้วดึงท่อน้ำทิ้งฉุกเฉินออกมาใส่ในภาชนะขณะที่ยังกด ฝาท่อ (B) เอาไว้


                            3 


     4.เปิดฝาท่อและปล่อยให้น้ำจาก ท่อระบายน้ำฉุกเฉิน(C) ไหลลงในภาชนะที่เตรียมไว้


                            5 


     5.เมื่อเสร็จแล้ว สอดท่อเก็บเข้าที่และไขฝาปิดให้เรียบร้อย


     6.ปิดฝาครอบตัวกรอง

 

 

หมายเหตุ : น้ำที่ค้างอยู่อาจมีมากกว่าที่คุณคิด โปรดเตรียมภาชนะขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ