[Galaxy S9/S9+] วิธีการใช้ Live Stickers บน Samsung Galaxy S9 / S9 +?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

Live Stickers ฟีเจอร์ที่ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพและวิดิโอด้วยสติกเกอร์สามมิติที่จะตอบสนองการเคลื่อนไหวของคุณเช่น อ้าปากหรือกระพริบตา มีด้วยกันถึง 2 แบบ 1. Live Stick 3 มิติ 2. live Sticker ซึ่งทั้ง 2 นี้มีขั้นตอนและวิธีการใช้ที่ต่างกันดังนี้ วิธีการใช้ Live Stickers 3 มิติ?

    1. เปิดแอปพลิเคชั่นกล้อง และแตะ AR EMOJI

    2. เลือกสติกเกอร์ พร้อมมองไปที่กล้องและ emoji จะทำตามการกระทำของคุณ > ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยปุ่ม

    3. ปรับแต่ง live sticker ของคุณด้วย Live items 3 มิติเช่นแว่นตาหรือหมวก

1

วิธีการใช้ Live Stickers

    1. เปิดแอพกล้องถ่ายรูปบน Samsung Galaxy S9 / S9 +

    2. แตะที่ Stickers บนหน้าต่างแอพของกล้อง

    3. จากนั้นกดเลือก Stickers ที่คุณต้องการครีเอท ซึ่งในขั้นตอนนี้ คุณสามารถสั่งการเคลื่อนที่ ผ่านการเคลื่อนไหวของที่คุณได้

    4. กดปุ่มถ่ายภาพ เพื่อถ่ายภาพ หรือ บันทึกวีดีโอ Sticker ของคุณ

 

2

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ