[Galaxy A9 Pro] วิธีเปิดการใช้งานระบบกันสั่น (OIS)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15
1

Q: เราสามารถเปิดใช้งานระบบกันสั่น หรือ OIS ได้อย่างไร

A: โดยปกติแล้วระบบกันสั่น หรือ OIS เป็นฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ที่กล้องด้านหลังบนมือถือ Galaxy a9 PRO ซึ่งถูกใช้งานอัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้งานกล้องถ่ายภาพ ทั้งรูปแบบการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ