[Samsung Galaxy A9 pro] วิธีการปรับตัวอักษร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

Q : เราจะปรับขนาดตัวอักษรได้อย่างไร ?

 

A : เราสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้ภายใน 4 ขั้นตอน

 

 

    ⇨ ขั้นตอนที่ 1 เลือก “การตั้งค่า”

    ⇨ ขั้นตอนที่ 2 เลือก “จอภาพ”

1

 

    ⇨ ขั้นตอนที่ 3 เลือก “แบบอักษร”

    ⇨ ขั้นตอนที่ 4 ทำการปรับขนาดโดยเลื่อนปุ่มวงกลมสีฟ้าบนแถบระบบจะแสดงผลตัวอย่างขนาดตัวอักษร และเลือก “เรียบร้อย” เมื่อได้ขนาดตัวอักษรตามที่ต้องการ

2

 

เมื่อกลับสู่การใช้งานปกติขนาดตัวอักษรจะเป็นไปตามที่ตั้งค่าเอาไว้

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ